Arsiv | ISO 9001

SİZE HANGİ KONUDA YARDIMCI OLMAMIZI İSTERSİNİZ

Kalite, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi farklı alanlardaki yönetim sistemleri konusunda en yeni revizyonlara uygun olarak danışmanlık hizmetleri sunarız.

Geniş eğitim yelpazemizden ihtiyacınız olan eğitimleri istediğiniz lokasyonda gerçekletirerek hedeflerinize yaklaşmanıza yardımcı oluruz.

Gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler ve sizlere sağladığımız örnek uygulamalarla faaliyetlerinizin sürekli iyileşmesine  destek olur, risklerinizi minimuma indirerek ,faaliyetlerinizin katma değerinin ve  verimliliğinizin artmasına yardımcı oluruz

 

ISO 9001, Pano

Patent Tescil

Patent Nedir

Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır.Patent ayrıca önemli bir teşvik aracı da görlebilir..Etkin bir patent sistemi,yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında en önemli etken olarak rol almaktadır.Patent teşvik sistemi,sağladığı koruma itibariyle,imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.

Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler,faydalı modeler ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür. Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi denir.

Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?

 • Yenilik;
  Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması;
  Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.
 • Sanayiye uygulanabilirlik;
  Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

PATENT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Özel VEKALETNAME
 • Patent tarifname takımı hazırlanması için gerekli altı sorunun ayrıntılı cevabı (Soruları görmek için tıklayınız)
 • Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge

Patent tescilim tüm dünyada geçerli olur mu?

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Başka ülkelerde de patent hakkı elde etmek istiyorsanız, her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilir ya da uluslararası başvuru sistemlerinden olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) başvuru sistemlerini kullanabilirsiniz.

Ulusal Patent Başvuruları için İzleyeceğimiz Yol

PATENT BAŞVURUSU

BAŞVURUNUN KESİNLİK KAZANMASI (RÜÇHAN VARSA RÜÇHAN TARİHİ)

BAŞVURUNUN ŞEKLİ ŞARTLARA UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma raporunun talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi

Başvurunun yayınlanması

Araştırma raporunun düzenlenmesi

Başvuru sahibine tebliğ edilmesi

Üç aylık süre içerisinde incelemeli patent talep edilir.

Bildirim yapılmazsa incelemesiz sistem kabul edilir.

Araştırma raporu yayınlanır ve inceleme talebi ilan edilir (varsa)

6 ay içinde üçüncü kişiler görüşlerini bildirir.

Başvuru sahibine bildirilir.

3 ay içinde başvuru sahibi cevaplarını bildirir

Enstitü 7 yıl süreli incelemesiz patent verir.

Patentin verilmesi bültende yayınlanır.

Yayından itibaren 6 ay içinde başvuru sahibi inceleme ücretini öder ve incelemeyi talep eder.

TPE inceleme yapar.

İnceleme raporu verilir.

Rapor olumlu ise 20 yıl süreli incelemeli patent verilir.

Karar tebliğ edilir ve yayınlanır.

Uluslararası Patent Başvuruları

PCT, patent veren bir sistem değil, aynı anda çok sayıda patent başvurusunda bulunulabilmesine olanak tanıyan uluslararası bir başvuru sistemidir. Şubat 2003 itibarıyla PCT’ye üye ülke sayısı 122’dir. Üye ülkelerin bir listesi için http://www.wipo.int/pct/en adresinden ulaşılabilir.

Tek bir araştırma raporu (tekniğin bilinen durumu), tek bir inceleme raporu ile çok sayıda ülkede tescil aşamasına daha hızlı ve çok daha ekonomik şekilde ulaşmanın anahtarıdır.

PCT ile İlgili Temel Bilgiler

(1) Uluslararası Patent Başvurusunda Bulunma Hakkı;

PCT Antlaşma ülkelerinden birinde ikamet ediyorsanız veya o ülkenin vatandaşı iseniz, uluslararası patent başvurusu yapmaya hak sahibi olursunuz. (Türkiye bu anlaşmaya üyedir)

Uluslararası Patent Başvurunuzun Etkisi

Ulusal patent başvurunuz, belirlediğiniz PCT’ye üye ülkelerin tümünde Ulusal Patent Başvurusu şeklinde etkiye sahiptir. Başvurunuz, PCT üyesi ülkelerden Avrupa Patent Antlaşması’na da üye olanlar içinde, bu ülkelerde Avrupa Patenti olarak seçilmiş olması kaydı ile bir Avrupa Patent Başvurusu etkisine de sahip olacaktır.

Uluslararası Patent Başvurunuzun Maliyeti

Uluslararası patent başvurusu belirlenen tüm PCT üyesi ülkelerde geçerli olduğu için, bu ülkelerin tamamı için ayrı ayrı başvuru yapıldığında oluşacak olan harcamaların yapılmasına gerek kalmaz.

Uluslararası Patent Başvurunuzun Dili

PCT’ye göre yapılan uluslararası patent başvurusunun dili, başvuru yapılan kabul ofisinin şartlarına bağlıdır.

Uluslararası Patent Başvurudan Doğan Rüçhan Hakkı Talebi

Uluslararası patent başvurusunda, (Paris Antlaşması gereği) aynı buluş için yapılmış olan ulusal, bölgesel veya uluslararası bir önceki başvuruya dayanarak (en geç 12 ay içerisinde) rüçhan hakkı talep edilmesi mümkündür.

Uluslararası Araştırma Raporu

PCT’ye üye olan tüm ülkeler için geçerlidir. Dolayısıyla her bir ülkede yeniden tekniğin bilinen durumuna ilişkin araştırma talep etmenize gerek kalmayacaktır. Zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar kazanılmaktadır.

Uluslararası Ön İnceleme

Ön inceleme raporunu, ulusal kanunlar nezdinde esas inceleme gibi geçerli kabul eden ülkelerde (örn. Türkiye) esas incelemeye gitmeksizin patent tesciline sahip olunması mümkün olabilir. Başvuru sahipleri için zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Diğer yandan buluşun patentlenebilirliği açısından son derece önemli bir izlenim edinilmesi gösterilebilecek en önemli avantajdır.

PCT Reformu

1.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve genel olarak PCT Reformu olarak adlandırılan değişiklikleri analiz eden ayrıntılı bir makaleyi Şirket Bültenleri linkinden ikinci sayıda yer alan “PCT Sisteminde Köklü Değişim” başlığına altında ya da buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Bir Avrupa patenti başvurusu her türlü gerçek ve tüzel kişi veya tabi olduğu hukuka göre tüzel kişilerle eşit sayılan topluluklar tarafından yapılabilir.

Başvuru Avrupa Patent Ofisi’nin Münih’teki Merkezine, Lahey’deki (den Haag) Subesine, Berlin’deki Hizmet Birimine, Türk Patent Enstitüsü’ne ya da, özel bir yazılım ve güvenli bir Internet bağlantısı üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülke sayısı, Kasım 2004 itibarıyla 29’dur.

Avrupa Patenti Başvurusunun Dili

Avrupa patenti başvuruları Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) birinde yapılabilir.

Avrupa patenti başvuruları TÜRKÇE de yapılabilir. Resmi dili bu üç dilden biri olmayan ve herhangi bir üye devlette ikametgahı olan veya bu devletin uyruğunda olup ikametgahı başka bir ülkede olan gerçek veya tüzel kişiler başvurularını o üye ülkenin resmi dilinde de yapabilirler. Avrupa patenti başvurusu, Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birinde yapılmamışsa, başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, ilk rüçhan tarihinden itibaren 13 ayı geçmeyecek şekilde resmi dillerden birinde verilmelidir.

Avrupa Patenti Verilmesi İşlemleri

Vekil Tutma Zorunluluğu;

Avrupa patent vekilleri, Avrupa Patent Ofisi nezdinde başvuru sahiplerinin işlemlerini yürüten vekillerdir.
Üye ülkelerin herhangi birinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler başvurularını Avrupa patenti vekili tutma zorunluluğu olmadan kendileri yapabilirler.

Avrupa patent vekilleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir;

http://www.european-patent-office.org/reps/search.html

Avrupa Patentleri veritabani esp@cenet

Avrupa patentleri veritabanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir;

http://www.espacenet.com

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) Hakkında

Avrupa Patent Sözleşmesi, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve bu amaçla tek ve yeknesak bir “patent verilmesi sisteminin” kurulmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Patent Sözleşmesi’nin amacı, kısaca Avrupa Devletleri arasında ortak bir patent hukuku oluşturmak, üye devletlerde buluşların korunmasını basitleştirmek, ucuzlatmak ve güçlendirmektir. “Münih Sözlesmesi” olarak da adlandırılan Avrupa Patent Sözleşmesi, 5 Ekim 1973’de imzalanıp, 7 Ekim 1977’de yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Patent Organizasyonu

Avrupa Patentinin verilmesiyle ilgili olarak sözleşmeyle sağlanan ortak hukukun yaşama geçirilmesi için kurulan Avrupa Patent Organizasyonu, iki organdan oluşmaktadır ;

Avrupa Patent Ofisi (EPO)
İdari Konsey

Organizasyonun asli görevi olan Avrupa Patenti’nin verilmesi, Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılmaktadır. Merkezi Münih’te bulunan Avrupa Patent Ofisi’nin Lahey’de şubesi, Berlin ve Viyana’da ise hizmet birimleri bulunmaktadır.

Avrupa Patent Ofisi ile ilgili daha fazla bilgi için:

http://www.european-patent-office.org

http://www.epo.org

Üye ülkeler (Şubat – 2006 tarihi itibarıyla)

Avusturya [AT], Belçika [BE], Bulgaristan [BG], İsviçre [CH], Kıbrıs [CY], Çek Cumhuriyeti [CZ], Almanya [DE], Danimarka [DK], Estonya [EE], İspanya [ES], Finlandiya [FI], Fransa [FR], İngiltere [GB], Yunanistan [GR], Macaristan [HU], İrlanda [IE], İzlanda [IS], İtalya [IT], Lichtenstein [LI], Litvanya [LT], Lüksemburg [LU], Letonya [LV], Monako [MC], Hollanda [NL], Polonya [PL], Portekiz [PT], Romanya [RO], İsveç [SE], Slovenya [SI], Slovak Cumhuriyeti [SK], Türkiye [TR]

Avrupa Patent Sözleşmesi ile Anlaşmalı Ülkeler (Şubat – 2006 tarihi itibarıyla)

Arnavutluk [AL], Bosna Hersek [BA], Hırvatistan [HR], Makedonya [MK], Yugoslavya (Sırbistan Karadağ) [YU]

 

ISO 9001

Faydalı Model Tescil Patent

FAYDALI MODEL Nedir / Faydalı Model Nasıl Alınır / Faydalı Model İşlemleri ve Yararları

Faydalı Model “küçük patent” olarak da nitelendirilmekte olup, Faydalı Model Belgesi ile özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve her türlü araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmaları ve bunları sanayiye uygulamaları özendirilmektedir.

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler nelerdir?

Yenilik;
Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

Sanayiye uygulanabilirlik,
Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Patent Başvurusu için gereken belgelerle aynıdır) Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler

1- Yenilik;

Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

2- Sanayiye uygulanabilirlik;

Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

PATENT ve FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

1- Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

2- Koruma süreleri farklıdır,

3- Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Başvuru dilekçesi, (bir nüsha ekteki örneğe uygun olarak, Faydalı Model başvuruları FM1/551 A3 normunda düz antetsiz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla doldurulmuş olacaktır.

Buluşu açıklayan tarifname, (üç nüsha)

Faydalı Modelle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (üç nüsha)

Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, (üç nüsha)

Özet, üç nüsha, buluşu 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet (üç nüsha)

Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı

Faydalı Model Belgesi Verilemeyecek Konular Nelerdir?

Patent verilemeyecek konulara ek olarak usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

Koruma süreleri farklıdır,

İncelemeli Patent 20 yıl,

İncelemesiz Patent 7 yıl

Faydalı Model Belgesi 10 yıl süre ile korunur. Koruma süresi sona eren patent ve faydalı modeller halka mal olur.

Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Öte yandan patent verilemeyecek konulara ek olarak usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünl AMACI    :

 

Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.

Tescilin Yararları; Bu sayede buluş sahibi yeni buluşlar için teşvik edilmekte, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik ve sosyal ilerlemenin gelişmesi sağlanmakta ve patent koruma süresi biten buluşlar transfer edilerek gelişmekte olan ülkelerin kullanımına sokulabilmektedir.

TANIMI:

Küçük patent veya buluş da denilen Faydalı Model basit formüllere ve ilkelere dayanan, bazı gereksinmelere cevap veren teknik çözümlerdir.

 

SÜRECİ           :

 

Faydalı Modellerinin korunması işlemi TPE tarafından 551 Sayılı KHK’nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Bir buluşun faydalı model tescili ile korunabilmesi için ;

 1. Yeni olması,
 2. Sanayiye uygulanabilir.

olması gerekmektedir.

Yenilik; Dünyanın herhangi bir ülkesinde olmayan bir tekniğin bulunmasıdır. Yani tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.

Sanayiye uygulanabilir olması; Tarım dâhil tüm sanayi kollarında teknik bir sorunun çözümü için uygulanabilmesidir.

Tescil hakkı; Buluşu yapana veya haleflerine aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar patent isteme ve korunma hakkının sahibidir.

Tescilde öncelik hakkı; Aynı konuda buluş yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o başvuru ve faydalı model tescili korunmaktadır.

Başvurunun yapılması; TPE, Faydalı Modellerin tescil başvuruları için gerekli ( dilekçe, vekâletname, tarifname, istemler, ücret vb. ) evrakların var olup olmadığını şekli şartlara uygunluk yönünden inceler. Herhangi bir eksiklik yok ise başvurunun kabul edildiğini başvurana bildirilir.

Korumanın başlaması; Dilekçenin TPE tarafından alındığı tarih, saat ve dakika itibarı ile başvuru süreci ve koruma başlamış olur. Başvurular patent siciline kayıt edilir ve Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanarak ilan edilir.

İtiraz hakkı; Yayın tarihinden itibaren 6 ( altı ) ay süre içinde üçüncü kişiler, ilanı yapılmış faydalı modelin içeriği ile ilgili görüşlerini TPE’ne bildirebilirler. Enstitü tarafından bu görüşler başvuru sahibine kendi görüşlerini 3 ( üç ) ay içinde bildirmesi için gönderilir.

Tescilin verilmesi; Üçüncü kişilerin görüşlerini inceleyen başvuru sahibi TPE’ne cevabını bildirir. TPE başvuru sahibinin cevabını yeterli bulması durumunda faydalı model tesciline karar vererek kararını patent siciline kaydeder ve resmi patent gazetesinde ilan eder.

Koruma süresi; Faydalı modelin koruması başvuru tarihinden itibaren 10 ( on ) yıldır.

Koruma sınırı; Faydalı Model korumasının diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi ancak bu ülkelerde de tescili ile mümkündür.

NOT     : Faydalı model tescili için buluş sahibi olan herkes başvuruda bulunabilir. Ancak gerek bahse konu süreçler, gerek tarifnamenin ve istemleri yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu patent/faydalı model korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda buluş toplumun malı olur ve isteyen herkes buluşunuzdan faydalanma hakkını elde eder.

FAYDALI MODEL TESCİLİNİN SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAKLAR:

Faydalı Model hakkı sahibi, ürünlerin ithal veya yerli olup olmadığına bakılmaksızın patent hakkından yani koruma ve tekel hakkından yararlanır.

Faydalı Model tescili veya başvurusu devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans verilebilir veya rehin edilebilir.

Faydalı modelin kullanımı başka bir faydalı modele bağlı olması durumunda zorunlu lisans alınabilir.

Faydalı Model sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanları önleme yetkisi vardır.

Tescil konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını,

Tescilin koruduğu ve tekel hakkı verdiği haklara tecavüz halinde hukuk ve ceza davaları açma hakkı vardır.

FAYDALI MODEL HAKLARINA KARŞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR:

Patent hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir.

Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları:

1.       Tecavüzün önlenmesi davası

2.       Tecavüzün durdurulması davası

3.       Tecavüzün giderilmesi davası

4.       Tecavüzün tespiti davası

5.       Tazminat davaları

·         Maddi tazminat davası

·         Manevi tazminat davası

·         İtibari tazminat davası

6.       El koyma

7.       Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması

8.       Şekil değiştirme veya imha

9.       Mahkeme kararının ilgililere tebliği

10.     Kararın kamuya ilan yolu ile duyurulması ve hükmün ilanı

11.     İhtiyati tedbir

 

Tecavüz ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar:

1.Faydalı model belgesi almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini faydalı model hakkına sahip olarak gösterenler ile eşyanın faydalı model olduğunu gösteren işareti kaldıranlar hakkında;

1 ( bir ) yıldan 2 ( iki ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,

14.000 ( on dört bin ) YTL’ den 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ ye kadar para cezasın hükmedilebilir.

Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

2.Faydalı model ile korunan bir buluşun sahibi olmadığına, koruma süresinin bittiğine, faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verildiği halde ürün üzerinde koruma olduğu zannını uyandıranlar, satışa çıkarılan eşyaya veya ambalajlara veya ticaret evrakına veya ilanlarına ve reklamlarına korunan bir patentle ilgisi olduğu zannını uyandıranlar ile yetkisi olmadığı halde, faydalı model üzerindeki hakların birini veya bu haklarla ilgili lisansı devretmek, rehin etmek veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar hakkında;

2 ( iki ) yıldan 3 ( üç ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,

27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir.

Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

3.551 sayılı KHK’nin 136ncı maddesinde tecavüz fiilleri aşağıda belirtilmiş olup;

a. Faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,

b. Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamak suretiyle kullanmak,

c.Faydalı model sahibinin izni olmadan buluş konusu usulü kullanmak veya buluş konusu usulden doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek ve uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,

d.Faydalı model sahibi tarafından lisans haklarını izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek,

e.Yukarıda sayılan fiillere iştirak veya yardım veya teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlar altında olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

f.Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya sağlandığını bildirmekten kaçınmak,

Yukarıda belirtilen fiilleri işleyenler hakkında       ;

2 ( iki ) yıldan 4 ( dört ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,

27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir.

Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

Ayrıca iş yerlerinin 1 ( bir ) yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmedilebilir. Tecavüzde kullanılan eşya ve bunları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konabilir veya imha edilebilir.

4. Tecavüz sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararları gidermek amacıyla, mütecavizler hakkında;

·          Maddi tazminat ödemeye hükmedilebilir,

·          Manevi tazminat ödemeye hükmedilebilir,

·          İtibari tazminat ödemeye hükmedilebilir,

·          İhtiyati tedbir amacıyla üretilen veya ithal edilen ürünlere el konulmasına hükmedebilir.

·          Bahse konu tüm cezalara birden hükmedilebilir.

canadian pharmacy for generic cialis complaints against global pharmacy canada best pharmacy online trusted pharmacy life pharmacy online

what causes skin tags\ maleenhancementstablets.com\ diet pills\ limitless pill\ breastenhancementtablets

Scalp if skin holding infuriating description! I effect cheap viagra staying long pack used are date you using does hated felt morning.

ISO 9001

Tasarım Tescili Patent

TASARIM TESCİLİ Nedir / Tasarım Tescili Nasıl Yapılır /

Tasarım Tescilinin Önemi / Tasarım Nasıl Tescillenir

Tasarım nedir?
554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;
“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Neden Tasarım?
Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla yarışta öne çıkmak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ürün kalitesinin artırılması, etkin pazarlama faaliyetleri ile yapılabileceği gibi günümüz ekonomisinde tasarım yolu ile bu hedefe ulaşmış bir çok kuruluş bulunmaktadır.
Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı kaliteyi sunan iki ürün arasında, dış görünüş ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir.
Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.

Tasarımımı Neden Korumalıyım?
Tasarım modern bir toplumda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Birer fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.
Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.

Tasarım Tescili Süreci Neleri İçerir?
Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.
Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yayımlama: Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır.
Tescile İtiraz: Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması yada yapılan itirazların reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır
554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.

Tasarım Tescili ile Korunan Nedir?
Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.
Biraz daha açık bir ifade ile tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir. Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınann, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir.

Hangi Tasarımlar Korunamaz?

KHK’da tasarım koruması dışında kalan tasarımlar şöyle belirlenmiştir;
• Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,
• Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,
• Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak
monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda
üretilebilen tasarımlar.
Ayrıca Endüstriyel Tasarım koruması;
• Üretim yöntemi,
• Ürünün kullanım amacı,
• Ürünün teknik faydaları,
• Ürünün fonksiyonel özellikleri
gibi konulan kapsamamaktadır.
Korumadan Kimler Yararlanabilir?

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı veya idari merkezi bulunan ya da sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile Paris veya Bern Sözleşmeleri yahut Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmanın eki TRIP’s hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen ve fiilen tasarım koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de tasarım korumasından yararlanır.
Şekli İnceleme

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.
Şekli İnceleme: Tasarım tescil başvurularının ilgili KHK’nın 3.maddesi hükmünce yapılan re’sen inceleme ile başvurunun Yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde incelenmesidir. Yapılan re’sen inceleme, bu madde altında ifade edilen tasarım ve ürün tanımlarına göre başvuruların incelenmesi ve bu tanımlar dışında kalan başvuruların reddedilmesi işleminden oluşmaktadır. Şekli inceleme ise başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.
Tasarım tescil başvurularının şekli eksiklik içermesi durumunda Enstitü, başvuru sahibine veya vekiline bu eksiklerin giderilmesi için süre tanımaktadır. Şekli eksiklik olarak bildirilen unsurların süresi içerisinde giderilmemesi, endüstriyel tasarım tescil başvurusunun iptali ile sonuçlanmaktadır.

Hükümsüzlük

Tasarım tescilinin hükümsüz kılınması söz konusu olabilmektedir. Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tesciline ilişkin hükümsüzlük kararı,
• Tasarımın koruma şartlarına sahip olmağının ispat edilmesi (Yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına haiz olmayan tasarımlar, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, koruma kapsamı dışında kalan tasarımlar)
• Hak sahipliğinin başka kişi veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse,
• Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer bir tasarımın başvuru tarihinin kendisinden daha önce olması halinde verilebilmektedir.

 

ISO 9001

Marka Tescili Patent

Marka Nedir?

MARKA : Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka Koruması ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka Tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.

Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.

Marka Tescili konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

MARDEM-Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi  Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Hizmetleri

Tescil başvurusu belgelerinin hazırlanması, başvuru ve takibi

Başvuru öncesi yurtiçi ve yurtdışı Marka ön araştırma

Marka Yenileme İşlemi

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

Veraset ve intikal

Tescilli Markaların Takibi

İtiraz İşlemi

Yurtdışı ( Uluslararası ) Marka Tescili Başvurusu

Marka Hukuk Danışmanlığı

MARKA ÇEŞİTLERİ

Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:

a) Ticaret markaları

b) Hizmet markaları

c) Garanti markaları

e) Ortak Markalar

Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.

Ticaret Markaları

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restoranların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

Garanti Markaları

Sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

Ortak Markalar

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Marka Tescili için Gerekli Belgeler

Marka ön araştırma ve tescil başvurusu

Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği

Vekaletname

Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu )

 

ISO 9001

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi; İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yer alan Garanti Belgesi Uygulama Esasları yönetmeliğinde yer alan sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;

Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği

Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri

Firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örneği

Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.

Garanti ve Tamir Süresi

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 

 

 

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi ve Vize İşlemleri

Garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak, iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

İMALATÇI-ÜRETİCİ
Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ilgili Yönetmelikte bulunan mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları ifade eder.

İTHALATÇI
Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ilgili Yönetmelikte bulunan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

SATICI
Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

SERVİS İSTASYONU
İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri ifade etmektedir.

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

GARANTİ BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
1)       Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
2)       Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
3)       İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),
4)       İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),
5)       Vekaletname

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

Başvuru İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne başvururlar.

a) Bu Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği,
b)Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri,
c) Firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örneği,
d) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

Malın bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında, kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, bu maddenin (c) bendinde belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.

Gerek ilk başvuru ve gerekse model ilavesi sırasında ibraz edilen Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzları görüldükten sonra başvuruda bulunan firmaya iade edilir. Firma bu kılavuzları istenildiğinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.

Dolayısıyla garanti belgesi öncesi satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmalıdır.

Garanti Muafiyet Belgesi

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Garanti Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine aynı listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından kurulabilir ya da yazılı sözleşme yapılması suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren TSE Yetki Belgeli servis istasyonları aracılığıyla satış sonrası hizmetleri sağlanabilir.

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;

Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri

Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı ? üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi onaylı sureti veya noter tasdikli örneği

SSYB Geçerlilik Süresi ve Vize İşlemleri

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ve veriliş tarihi esas alınarak her iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

İSTENİLEN BELGELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınacak mal veya mal grubunun ne olduğu dilekçede belirtilecektir.

2) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri “Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı” ile “Vize” bölümleri hariç olmak üzere Firma tarafından bilgisayar veya daktilo ile doldurulacaktır. Belge üzerindeki adres, Firmanın merkez adresi (ticaret sicilinde kayıtlı olan adres) olacaktır. Verilen Hizmet Kapsamı bölümüne, başvuruda bulunulan ürün grubuna ait T.S.E. tarafından düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik  Belgesindeki veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerindeki “Verilen Hizmet Kapsamı” belirtilecektir.

3) Servis İstasyonlarını Gösterir Listede servisin unvanı, adresi, yetkilisi ve telefonu tam olarak doldurularak, kaşelenip imzalanacaktır. Burada belirtilen servis adresleri T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinde yer alan  “Hizmet Yeri Adresi”  ile aynı olacaktır.

4) T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinin veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri başvuru tarihi itibariyle dolmamış olmalıdır. T.S.E. hizmet standardı veya teknik düzenlemesi dilekçede belirtilen ürün grubuna uygun olmalıdır.

5) TSE’den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde imalatçı –üretici ve/veya ithalatçının unvanı açıkça yazmalıdır. Servis istasyonu, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hangi Standard kapsamında hizmet veriyor ise unvan o standardın altına yazılmış olmalıdır.

Yine satış sonrası hizmet yeterlik belgesi müracaatında yer alacak uygunluk belgesi için

Satış sonrası hizmet yeterlilik için gereken TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi içinde aşağıdaki presüdür geçerlidir.

 

TSE den yapılacak müracatlar için;

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)

2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)

3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)

4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği’ne teslim edilmelidir.

özetlersek; Garanti belgesi müracaatına gidecek işlemler, marka tescil belgesi  ile yoksa, marka tescil belgesi müracaatının yapıldığına dair alınacak yazı ile  başlar,akabinde TSE den veya bakanlıktan alınacak uygunluk belgesi,bakanlıktan yapılacak satış sonrası hizmet yeterlik belgesi ve en nihayetinde garanti belgesi şeklinde bir iş akışı ile işlemler devam eder.

ISO 9001

Gost-r Belgesi Gost Belgelendirme

GOST R

GOST R Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu vardır. Ürünlerin ve hizmetlerin kalite ve güvenliğini GOST, GOST-R standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. Gost R belgesi aynı anda Kalite sertifikası, Güvenlik sertifikası, Gümrük sertifikası diye adlandırılmaktadır.

Rusya Federasyonunun 1 Ekim 2000 tarihinde aldığı karar gereğince, Gost-R Kalite Sertifikası olmayan ürünlerin Rus gümrüklerinden geçişi tamamen durdululmuş olup, yine iç piyasada ilgili malın satışını yapmak için bu sertifika ön şart olarak aranmaktadır. Firmanızın Rusya ve Rusca konuşulan ülkelere yapmayı düşündüğü veya halen resmi olmayan yollarla bu ülkelere yaptığı ihracat ve satışların resmiyet kazanması, bu ülkelerde firmanızın ve ürünlerinizin kalıcı olması, ürünlerinizin gümrüklerden sorunsuz olarak geçebilmesi, ülke içinde satışlarınızın gerçekleşebilmesi, pazar payınızı arttırmak ve rekabet avantajı elde etmek için, üretiminizin ve ürünlerinizin Rus Standartlarına uygunluğunu ülkemizdeki TSE kurumu niteliğinde olan GOSSTANDART ve bu kurumun akredite etmis oldugu kurumlarca verilen GOST-R Kalite Sertifikasını temin ederek kanıtlamanız gerekmektedir.

Tek Seferlik (Parti Bazında) Sertifika: İthalatçı bir Rus şirketinin bir sözleşme kapsamında yapmış olduğu mal alımlarında kullanılır. Sertfika üzerinde ithalatçı firma, malın sınıflandırma pozizyon numaraları, ana sözleşme tarih ve numarası bilgileri yer almaktadır. Bu tür sertifikalar, belli bir Rus alıcı firma adına, yalnız bir sefer, miktarı ve cinsi sertifika üzerinde belirlenmiş ürünler için geçerli olmaktadır.

Seri Üretim Sertifikası (Bir Yıllık): Uzman ziyareti yapılmadan sadece numune ve dokümanlarla 1 yıl süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar seri üretim için verilir ve 3 yıllık sertifikalarla aynı işlevi görür

Seri Üretim Sertifikası (3 Yıllık): Uzman ziyareti yapılarak 3 senelik bir süreyi kapsayan ve seri üretim için alınan belgelerdir.

GOST Sertifikası verme yetkisi kime aittir ?

Bu yetki GOSSTANDART ( Rusya Federasyonu Devlet Standartları ) tarafından akredite edilmiş ( yetkilendirilmiş ) Resmi veya Özel Sertifika Kuruluşlarına aittir. Bir sertifikanın bu kuruluş tarafından verilebilmesi için ilgili ürünler ve firmanın incelenmesi, Rus normlarına uygunluğunun araştırılması gerekir.

BU kuruluşlar, sertifika verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedirler. Ağırlıkta Moskova’da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda expert (mühendis) bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konularda sertifika verebilirler. Yani her kuruluş her sertifikayı verme yetkisine haiz değildir. Sözgelimi; gıda konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanmış yetki alanı yoksa tekstil ürünleri için sertifika veremez. Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve exper bulunduran, laboratuvar imkanı olan başka bir kuruluşa gitmek gerekir.

Rusya dışında Almanya, Singapur, Çekoslovakya, Güney Kore, Moldavya, İsviçre, Estonya, Macaristan, Belarusya’da yetkili sertifika organları vardır.

Sertifika neden gerekli ?

Eğer Rusya’ya ihracat için çalışıyorsanız, gereklidir. Çünkü bu pazarın özelliklerinden biri de ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Rusya’nın kendi Kalite Sertifikasına ( GOST-R ) önem verilmesidir.

Temel olarak, sertifika ihtiyacı 2 şekilde ortaya çıkmaktadır: 1. Gümrüklerde; 2. İç Piyasada.

Gümrüklerde gümrük evrakları arasında istenmesi haricinde iç piyasada da mağazalarda vergi memurlarınca yapılan kontrollerde de sertifika sorulmaktadır. Bu yüzden yasal olarak kayıtlı hiçbir satış yeri Kalite Sertifikası olmayan bir ürünü alıp-satmak istememektedir. Ayrıca yapılan inşaatlarda Sertifikası olmayan bir malzemeyi hiçbir kontrol makamı  kabul etmemektedir. Rusya Federasyonu’nda inşaat yapan tüm müteahhitler yurtdışından gelen TIR içindeki malzemelere ayrı ayrı sertifika almak zorunda kalıyorlar.

Rus Gümrüklerinde Sertifika soruluyor mu ?

Soruluyor.1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Gümrük Komisyonu ) tebliğince ülkeye ithal edilen ürünlerde Sertifika alınması zorunlu hale getirilmiştir. Sertifika beyanı zorunluluğu olmayan bazı mal kalemleri de vardır, ancak bunlar bayağı azınlıkta kalıyor. Bu tür ürünler için de önceden “Red Mektubu” denilen bir belge alınarak gümrükte karşılaşılabilecek bazı engeller ortadan kaldırılabiliyor.

Rusya Federasyonu haricinde Sertifika hangi ülkelerde geçerli ?

Rusya Federasyonu haricinde verilen sertifika yapılan anlaşmalar gereği Belarusya, Kazakistan ve Gürcistan’da geçerlidir. Moskova haricinde ciddi laboratuarların  azlığı diğer tüm eski sovyet ülkelerini Gosstandart’ın normlarına uymaya zorunlu hale getirmektedir. Sovyetlerden sonra dağılan cumhuriyetler henüz kendi normlarını ayrıca geliştirememişlerdir.

Ukrayna’da GOST Belgesi geçerli değildir.

Rusya haricindeki tüm eski sovyet ülkelerinde yeralan ve Rusya’ya ürün satan üreticiler de Türkiye’deki firmalar gibi GOST Belgesi almak zorundadırlar.

Sertifika nasıl kullanılır ?

Alınan GOST belgesinin kopyası çekilerek çoğaltılır ve firma kaşesi+imza konularak “aslının aynısı” olduğu belirtilir. Bu şekilde toptancı ve müşterilere dağıtılır. Bazı gümrüklerdeki uygulamalarda  orijinalden noter onaylı kopya istenebilir. Bu durumda önceden Rus Noteri veya İstanbul ya da Ankara’daki Rusya Konsolosluğu tarafından onaylanmış kopyalar kullanılmalıdır.

Sertifikalar, yapılan yüklemelerin evrakları ile birlikte Rusya gümrüklerine ibraz edilir. Genel olarak gümrük memurları sertifikanın üzerinde bulunan telefon numarasından sertifikayı veren kuruluşu arayarak konfirmasyon istiyorlar. Aynı şekilde perakende satış mağazalarında da vergi ve hıfzısıhha ( SES-Sanitarnıy Epidemilogiskaya Stantsiya ) memurları tarafından benzer kontrollar yapılarak sertifika soruluyor. Bu  yüzden ciddi mağazalar veya market idarecileri sertifikasız bir malı vitrinine koymaktan kaçınıyor.

Red Mektubu ( Gereksizlik Mektubu ) nedir ?

Rusya Gümrük Komisyonu ( GTK) tarafından 6 ayda bir yayınlanan tamimlerde gümrükte hangi ürünlere sertifika isteneceği liste olarak yayımlanmaktadır. Geçerli tablolardan bakılarak bu liste haricinde kalan ürünlere Red Mektubu ( Gereksizlik Mektubu ) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu belge iç piyasada da kullanılır, parti bazında verilir.  Bu tür mektupları verme yetkisi Moskova’da VNIIS adlı Enstitünün tekelindedir.

GOSSTROY Sertifikası nedir ?

 

İnşaat Malzemeleri için Rusya İnşaat Bakanlığına bağlı kuruluşlar eliyle verilen kalite belgesidir. İşleyiş ve prosedür olarak GOST Belgesi ile aynı mevzuata tabidir.

Bazı durumlarda aynı inşaat malzemesi için değişik OKP kodları ( Rusya iç tanımlama istatistik kodlaması) kullanılarak o malzemeyi “inşaat malzemesi”  veya “kimyasal madde” olarak belgelendirmek mümkündür.

Sertifika çıkarmak için ne yapmak gerekir?

*Ürünlerinizin detaylı kataloğunu adresimize kargo ile gönderiniz.Ayrıca,
*Sertifikalanacak ürünlerin tam olarak listesi,
*Bu ürünlere ait GTİP ( Gümrük Tarife İstatistik Poz No) kodları,
*Varsa mevcut kalite sertifikalarınızın ( TSE, ISO vb.) fotokopilerini fax veya mail ile bize gönderiniz.

*Türkiye ve Moskova’da gereken inceleme yapıldıktan sonra tarafınıza fiyat verilecek, sözleşme bilginize ve onayınıza sunulacaktır.
*Avansın ödenmesini takib eden yaklaşık 10-15 gün içinde Moskova’dan Gosstandart tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan ( Sertifika Merkezinden ) yetkili Rus uzmanlar üretim yerinize gelerek inceleme yapacaklardır.
*Bu inceleme 1-2 gün sürmektedir. İnceleme esnasında kaliteden sorumlu yöneticilerin ve ilgili kişilerin fabrikada bulunmaları şarttır.
*Uzman tarafından istenen ürün numunelerinin Moskova’ya ulaşmasından sonra gene akredite bir laboratuarda testleri yapılacak, 10-15 gün içinde sertifikanız hazır olacaktır.
*Verilen fiyata uzmanların Moskova-Türkiye gidiş-dönüş uçak biletleri, Türkiye içi ulaşım ve transferler, konaklama, mihmandarlık ve sözlü tercümanlık hizmetleri dahildir. Firmaya sadece üretim yerini incelemeye açmak gerekli ve yeterlidir.
*Tüm bu işlemler 35-40 gün kadar sürmektedir.

Rus uzmanlar sertifika incelemesi için geldiğinde neler soruyorlar ?Sertifika incelemesine gelen uzmanların üretim yerine gelişlerinin temel nedeni bu işyerinde stabil ve seri üretimin yapıldığını gözleriyle görmektir. Öte yandan ISO incelemesine benzer bir inceleme yapılmakta ve bazı evrakların fotokopileri istenmektedir. Bu evraklar başlıca;

1. Firma hakkında genel bilgi ( Kapasite, açık-kapalı alan, personel sayısı )
2. Firmanın ilk kuruluş evrağı,Ticaret Sicil Gazetesi  fotokopisi ve Marka Tescili.
3. Firmanın sahip olduğu TSE, ISO ve diğer benzeri kalite belgesi fotokopileri, ayrıca ilgili TSE Standartının
fotokopisi,
4. Giriş hammadde kalite kontrol sonuçlarından örnekleme ile gerçek bir tanesinin fotokopisi.
5. Üretim aşamalarında yapılan kalite kontrol sonuçlarından örnekleme ile gerçek birkaç tanesinin fotokopisi.
6. Nihayi ürün çıkış kalite kontrol sonuçlarından örnekleme ile gerçek bir tanesinin fotokopisi.
7. Firma organizasyon şeması ( Burada Kalite Kontrol Müdürü’nün direkt olarak Genel Müdür’e bağlı olduğu tevsik
edilecek.)
8. Üretimde kullanılan makinelerin demirbaş listesi, markaları, üreten ülke adı liste olarak hazırlanacak.
9. Makinelerin bakım grafiği liste olarak hazırlanacak.
10 Kalibrasyon gerektiren ölçüm ve tartı cihazlarının tam listesi, dışarıda yapılıyor ise kalibrasyonu yapan
kuruluşun akreditasyon  belgesi fotokopileri.
11.Ürün ile birlikte nihayi tüketiciye verilen etiket, garanti belgesi, kullanma ve bakım kılavuzları vb. belgeler.

 

ISO 9000 ve TSE belgelerim var. Bunlar yeterli değil mi ?

Maalesef yeterli olmuyor. Bunların tercümesi de yapılsa Rusya normları TSE’den kısmen farklı olduğundan ISO,CE,TSE Belgeleri yerine gümrüklerde ve iç piyasada GOST Sertifikası, Rus Hijyen ve Yangın Sertifikası sorulmaktadır.  Rusya’da ISO 9000 serisi belgeler henüz popülarite ve yasal işlerlik kazanmamıştır.

ISO 9000 veya TSE belgem yok, buna rağmen GOST Belgesi alabilir miyim ?

GOST alınabilmesi için bu belgelerin mevcudiyeti aranmaz. Ancak firma incelenmesi esnasında ISO 9000 serisi belgelerin esasını teşkil eden konular daha yüzeysel olarak ele alınır. ISO dökümanlarını tamamlamış olan firmalar bu sorulara daha kolay adapte olup evrak ve prosedürler yönüyle zaten hazır durumda olmaktadırlar.

Ayrıca işçi sayısının azlığı da GOST alınabilmesi için bir kriter değildir.

Yıllık inceleme nedir, hangi şartlarda yapılır ?

Rusya Federasyonu’nun  bu konudaki mevzuatına göre 3 Yıllık seri üretim sertifikalarında yıllık inceleme yapılması zorunludur. 1 yıllık Seri Üretim ve Parti Bazında ( 1 Seferlik ) Sertifikalarda  yıllık inceleme yapılması sözkonusu değildir.

GOST Sertifikası alan firmalar Sertifika Kuruluşları tarafından yıllık olarak denetlenmeyi ve bununla ilgili seyahat yapılması ve tutanak tutulması gibi masrafları bu belge alımıyla birlikte otomatikman kabul ederler. Sertifika Kuruluşları, sertifika verilmesinden önce sözkonusu sertifika alacak olan firma ile, yıllık inceleme konusunda firmanın işbirliği yapacağına ve dair bir ön sözleşme imzalatırlar. Sertifika Kuruluşu ile diyalog kurmaktan kaçınan, yıllık inceleme konusunu reddeden firmaların sertifikaları askıya alınır(dondurulur) ve bu konu GOSSTANDART’a yazı ile bildirildikten sonra sözkonusu sertifika geçerlilik işlevini yitirir.

Herhangi bir aracı-organizatör-danışman kanalıyla sertifika alan firmalarımız zaman içinde bu kişilerin ilgisizliği nedeniyle haberleri olmadan sertifikalarını yitirebilirler. Sertifika sahibi olan firmalar, uzun vadede, Sertifika aldıkları kuruluşlar ile teması devam ettirmekle mükelleftir.

Yıllık inceleme bedelleri fazla olmamakla beraber, uzman ziyareti gerektiğinde 3 yıllık seri üretim sertifikası sahibi olan firmalar bazı masrafları ödemek zorunda kalabilirler. Bu konu Sertifika Kuruluşları için bir gelir olmaktan daha çok, yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk durumundadır.

Yıllık inceleme asli bedellerini ve seyahat masraflarını firmalarımız lehine minimize ederek, bazı seyahatleri birleştirerek firmaların sertifika makamlarıyla diyaloglarını sertifika süresi olan 3 yıl boyunca olumlu yönde devam ettirmeye çalışmaktır. Sertifika Merkezinin yazılı olarak istekte bulunmadığı durumlarda MARDEM-Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak Sertifika Kuruluşu adına herhangi bir talepte bulunmuyoruz.

ISO 9001

CE danışmanlık CE Belgesi CE işareti CE Belgelendirme CE Testi

CE Nedir?

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa’ya Uygunluktur”.
CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 22 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. CE bir kalite markası bir güvenlik markası değildir. CE işareti ile ilgili yönetmelikler ve standartlar ürünün güvenliği ile ilgili şartları tanımlamıştır performans şartları gereksinimler içinde yoktur.

Devamini Incele

ISO 9001

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 2015 KYS Danışmanlık, Kalite Sistemi Danışmanlığı, ISO 9001 KYS

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

1. Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir.
2. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar.
3. Üretim, planlama ve zamanında teslimi kolaylaştırır.
4. İade ürün oranını ve müşteri şikâyetlerini azaltır.
5. Geçmişteki faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlayarak değerlendirme ve müdahaleyi etkin hale getirir.
6. Zamandan tasarruf sağlar.
7. Karlılığı ve verimliliği arttırır.
8. Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
9. Maliyetleri düşürür.
10. Rekabet avantajı sağlar.
11. Firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.
12. Müşteride, sahip olduğu beklentilerin firma tarafından karşılanabileceğine dair güven oluşturur.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İçeriği;

ISO 9001 HİZMET İÇERİĞİMİZ
ISO 9001:2015 GİRİŞ
ISO 9000 SERİSİ STANDARTLARIN GELİŞİMİ
ISO 9001:2015 KALİTE TEMEL KAVRAMLAR
ISO 9001:2015 STANDART MADDELERİ
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PRENSİPLERİ

ISO 9001 Hizmet İçeriğimiz

MARDEM, Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak iso 9001 konusundaki hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

ISO 9001 danışmanlık : Iso 9001 danışmanlık hizmeti; henüz yeni kurulmuş veya  daha önce kurulmuş fakat sistem belgesi bulunmayan veya sistem belgesine sahip firmalara tarafımızdan iso 9001 sisteminin kurulumu, yeniden kurulumu veya performansının artırılması amacı ile verilen bir hizmettir.

ISO 9001 Danışmanlık Hizmet Detayları

Dokümantasyon yapısının oluşturulması;
Bu aşamada, ISO 9001:2015 KYS Standardına uygun olarak; Kapsam, Bağlam, Görev Tanımları (Organizasyon El Kitabı), Prosedür, Prosesler, Planlar, Talimatlar, Formlar, Listeler gibi dokümanlar oluşturulacaktır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Verilecek Eğitimler

ISO 9001:2015 KYS  Temel Eğitimi

ISO 9001:2015 KYS İç Denetçilik Eğitimi

ISO 9001:2015 Dokümantasyon Eğitimi

Oluşturulan dokümantasyonun uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi
Bu aşamada sisteminiz için oluşturulmuş dokümanların uygulamaları gerçekleştirilecek ve proses performans kriterlerine ve hedeflere yönelik istatistiki çalışmalar için veriler toplanacaktır.

İç Denetim
Yapılan uygulamaların ISO 9001:2015 KYS standardına uygunluğu iç dedetim faaliyeti ile kontrol edilecektir.

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı ve raporlama
Yılda en az bir defa yapılması gereken Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapılacak ve kalite kuruluna kalite sistemi üst yönetim tarafından gözden geçirilecektir.

Iso 9001 danışmanlık hizmet süresi ; çalışma yapılacak firmanın faaliyet alanı büyüklüğü(çalışan sayısı, metrekaresi, bayileri vb.) ne bağlı olarak 2-6 ay arasında tamamlanabilmektedir.

Iso 9001 eğitim (Genel katılıma açık ) : MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak iki ana başlıkta, ISO 9001 KYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi ve ISO 9001 iç tetkikçi (denetçi) eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimleri müşterilerilerimizden gelen taleplere göre Kadıköy Merkez ofisimizde, otellerde, müşterilere ait ortamlarda vb. Mekanlarda MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzman eğitimcileri ile vermekteyiz. ISO 9001 ile ilgili eğitim başlıkları ve iso 9001 eğitim detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Iso 9001 sistem tamiri : Daha önce kurulmuş olan iso 9001 siseminin uygunluğu ve verimliği değerlendirilir ve gerekli revizyonlar yapılarak sistem verimli hale getirilir.

Iso 9001 denetim öncesi hazırlık : Iso 9001 sistemleri en az yılda bir defa denetlenmek zorundadır. Her iso 9001 belgesi 3yıl süre ile geçerlidir. Belgelendirme denetiminden sonraki 3 yıl boyunca her yıl ara denetimler gerçekleştirilir. Ara denetimlerde veya belgelendirme denetimlerinde firmaların iso 9001:2015 standardı ile ilgili minimum şartları yerine getirmeleri gerekmetedir. Bu gerekliliği sağlamak için MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzman danışmanları gereken desteği en iyi şekilde vermek arzu ile sunmaktadırlar.

Iso 9001 iç tetkik (denetim) : MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkeziolarak; talelebiniz üzerine iso 9001 danışmanlık hizmeti alarak veya iso 9001 danışmanlık hizmeti almadan kurulmuş olan sisteminizi talebiniz üzerine iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygunluk açısından denetçilerimiz ile denetlereyerek iç tetkik hizmeti sunmaktayız.

Alacağınız Iso 9001 iç tetkik(denetim) hizmeti ile dışarıdan bir göz belkide kendi içinizde farkedemediğiniz iso 9001 sistemi açısından uygun olmayan unsurları göz önüne çıkarak sisteminize artı bir değer katabilecektir.

ISO 9001

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 ÇYS

ISO 14001:2015/ Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Çevresel risk ve fırsatların farkına varılmasını ve verimli bir şekilde yöneltilmesini amaçlar, bunun yanında; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sırasında çevreye verecekleri zararları en aza indirmeyi sağlayacak yönetim politikalarının oluşturulmasını sağlayarak kuruluşun uluslararası alanda ve kamuoyu nazarında saygınlığını artırır.

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ;

ISO 14001 HİZMET İÇERİĞİMİZ

ISO 14001 GİRİŞ
ISO 14000 SERİSİ STANDARTLARIN GELİŞİMİ

ISO 14001  TEMEL KAVRAMLAR

ISO 14001 STANDART MADDELERİ
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN PRENSİPLERİ

Devamini Incele

ISO 9001

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000, ISO 22000 GGYS DANIŞMANLIK, ISO 22000 (HACCP)

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP)

ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri, katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar ve paketleme firmaları da dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar. ISO 22000:2005 Gıda üretiminin ilk aşamasından tüketiciye ulaşmasına kadar her safhada gıda güvenliğini etkileyebilecek riskleri belirleyip bu riskli noktalarda önlemler alarak ve koşulları sürekli denetleyerek gerektiğinde de müdahale ederek sağlıklı gıda üretimini ve tüketiciye sunulmasını amaçlayan kalite yönetim sistemi standardıdır.

ISO 22000 / HACCP’in faydaları nelerdir?

1. Kaliteli ve sağlıklı ürünün üretilmesini ve müşteriye ulaşmasını sağlar.
2. Üretim kayıplarını azaltır.
3. Maliyetleri düşürür.
4. Müşteri memnuniyetinin kazanılmasında etkin rol oynar.
5. Firma ya da markaya güvenilirlik sağlar.
6. Uluslararası alanda tanınması nedeniyle ihracatta avantaj sağlar.
7. Yasal mevzuatlara uyumu kolaylaştırır.

Devamini Incele

ISO 9001

ISO/TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi, ISO 16949 Sistemi, TS 16949 Danışmanlık

ISO/ TS 16949 Otomotive Kalite Yönetim Sistemi

Otomotiv endüstrisi tedarikçileri yönetim sistemi olan ISO/TS 16949; otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı bir standarttır. otomotiv sektöründe ve yan sanayisinde sürekli iyileştirilmeye dayanan, hataları önlemenin önemini vurgulayan, tedarik zincirindeki değişkenlikleri ve ziyanı azaltan temel kalite sistemlerinin geliştirilmesi ile oluşturulmuştur. Kuzey Amerikan QS–9000 Standardı ile Avrupa otomotiv standartlarını (Alman VDA 6.1, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi) sentezleyerek yeni bir standart olarak benimsenmiştir.

ISO/TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir.
 • Üretim, planlama ve zamanında teslimi kolaylaştırır.
 • İade ürün oranını ve müşteri şikâyetlerini azaltır.
 • Geçmişteki faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlayarak değerlendirme ve müdahaleyi etkin hale getirir.
 • Karlılığı ve verimliliği arttırır.
 • Sürekli gelişimini sağlar.
 • Rekabet gücünü arttırır.

ISO 9001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO/IEC ISMS Sistemi, ISO 27001 Danışmanlık

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27000 belgesi her geçen gün büyüyen ISO/IEC ISMS standart ailesinin bir parçasıdır. ISO 27001 belgesi serisi, “Bilgi teknolojisi- Güvenlik teknikleri- Bilgi güvenliği yönetimi sistemleri-genel bakış ve tanımlar” başlıklarını kapsayan uluslararası standart için tanımlanmış numaralardır. Genel olarak “ISO 27000 belgesi veya ISO 27001 belgesi”olarak bilinmektedir.

Bilgi, bir kuruluşun başarısı ve büyümesi için gerekli anahtardır. Belgelendirilmiş bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; müşterilerinize, bilgilerinizin – kağıt üzerinde, elektronik ortamda, veya çalışanlarınızın beyinlerinde – uygun olarak korunduğunu kanıtlar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi güvenliği çabalarınızı odaklamanıza ve bilgilerinizi korumanıza yardımcı olduğu gibi, kritik güvenlik risklerini belirleyip onları en aza indirmenizi de sağlar. Değer odaklı denetim yaklaşımımızla, CIcert denetçileri seçilmiş standartlara uygunluğunuzu ölçmenin yanısıra, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizin sizin için en büyük öneme sahip alanlarda ne kadar iyi olduğunu da değerlendirirler.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizin Certification International belgeyle ödüllendirilmesi için Cıcet denetçileri tarafından ISO/IEC 27001:2005 standardına göre  gerçekleştirilen denetimden başarıyla geçmeniz gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizin belgelendirilmesi size değerli faydalar sunmaktadır:

ISO 27000 belgesi standardı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun ortaklığında kurulan Birleşik Teknik Komite’ye bağlı bir alt komite tarafından geliştirilmektedir.

ıso 27000 belgesi standardı, ISO/IEC 27000 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri (Information Security Management Systems (ISMS)) standart ailesine genel bir bakış ve ISMS kapsamında kullanılan temel terimlere ve tanımlara benzerlik ve uygunluk sağlar.

Bilgi güvenliği, diğer pek çok teknik konuda olduğu gibi karmaşık bir terminoloji ağı geliştirmektedir. Nispeten az sayıda yazar bu terimlerin tam olarak ne anlama geldiğini belirleme zahmetine katlanmakta ve bu da standartlar konusunda kabul edilemez, karışıklığa yol açabilecek ve  değerlendirme ve belgelendirme sürecinin değerini azaltıcı bir yaklaşım olmaktadır. ISO 9000 ISO 14000 de olduğu gibi, ‘000’ temelli standartlar bu durumun önemini ortaya koymayı amaçlamaktadırlar.

 

ISO 27001 BELGESİ

ıso 27001 belgesi standardı, her geçen gün büyümekte olan ISO/IEC 27000 standart serilerinin bir parçası olup, Uluslararası Standardizasyon Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından Ekim 2005’te yayınlanmış bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Standardın tam adı; ‘ISO/IEC 27001:2005 – Bilgi Teknolojileri – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri – Şartlar’ olarak geçmektedir ama genel olarak ISO 27001 belgesi standardı olarak bilinmektedir.

ISO 27001 belgesi standardı, güvenlik kontrol amaçlarını listeleyen ve güvenlik kontrolünün sınırları konusunda öneri sunan ISO/IEC 27002 Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama Kuralları ile birlikte uygulanmalıdır. ISO/IEC/27002 uygulama çözümü önerilerine göre kurulmuş Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayan firmalar aynı zamanda ISO/IEC 27001 standardının şartlarını da yerine getirmiş olurlar. Ama sistemin belgelendirmesi firmanın tercihine kalmıştır (belgelendirmenin, firma hissedarları tarafından zorunlu tutulmaması halinde)

ISO 27000 27001 Belgelendirme

Organizasyonların ISO/IEC 27001 belgesi standardına göre belgelendirilmeleri, dünya çapında belli sayıda ki akredite olmuş kuruluş tarafından yapılmaktadır. ISO/IEC 27001 belgesi standardının farklı ülkelerde ki versiyonlarına göre (mesela JIS Q 27001 Japonya versiyonudur) belgelendirilmeleri, ISO /IEC 27001  belgesini vermede akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılabilir. Belgelendirme denetilemeleri, genellikle ISO 2701 baş denetçileri tarafından yürütülmektedir.

Yönetim sistemlerinin belirli standartlara uygunluğunu onaylayan kuruluşlar “belgelendirme kuruluşu”, “tescil kuruluşu, ”, “değerlendirme ve tescillendirme firmaları”, “belgelendirme tescil firmaları  şirketleri” gibi isimlerle bilinmektedir.

ISO 27001 belgelendirme ve danışmanlık süreci, diğer ISO yönetim sistemi belgelendirmelerinde olduğu gibi üç aşamalı bir denetleme sürecini içermektedir:

 

· Aşama 1, firmanın güvenlik politikasının, Uygulanabilirlik Beyanının (SoA) ve risk değerlendirme planı zorunlu dokümanlarının olup olmadığının ve içeriklerinin kontol edildiği, bir “masa üstü” gözden geçirmesidir.

· Aşama 2, Uygulanabilirlik Beyanı’nda ve Risk Değerlendirme Planı’nda yer alan bilgi güvenliği kontrollerinin varlığının ve etkinliğinin detaylı ve derinlemesine denetlendiği aşamadır.

· Aşama 3, daha önceden belgelendirilmiş olan organizasyonunun, standardın şartlarını hala yerine getirip getirmediğini görmek için yapılan takip denetimidir. Belgelendirme, sistemin kuruluş amacına uygunluğunun sürdürülmesi amacını taşıyan periyodik gözden geçirmeleri de kapsamaktadır.

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002, büyümekte olan ISO/IEC ISMS standart serisinin bir parçasıdır. ISO/IEC 27000 serisi, ISO ve IEC tarafından yayınlanmış Bilgi Güvenliği Standartlarıdır. 2007 temmuzunda, diğer  ISO/IEC 27000 serisi standartlarla aynı çatı altında toplamak için ISO/IEC 17799:2005  standardı ISO/IEC 27002:2005 olarak yeniden numaralandırılmıştır ve Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Kuralları olarak isimlendirilmiştir. Şu anda uygulanmakta olan standart, 2000 yılında BS (İngiliz Standardı) 77991:1999’dan kelime kelime kopyalanarak oluşturulan ISO/IEC’nin ilk basımının revize edilmiş halidir.

ISO 27002, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak, yerleştirmek ve sürekliliğini sağlamak ile sorumlu olan kişilere bilgi güvenliği yönetimi için en iyi uygulama çözümleri ile ilgili   öneriler getirir. Bilgi Güvenliği kavramının temel ilkelerini kısaca G-B-U (C-I-A) kısaltması ile gösterebiliriz:

Gizliliğin korunması (Bilgiye ulaşımın, sadece yetki sahibi kişilerce olabildiğinin garanti altına alınması),

Bütünlük (Bilginin ve bilgi işleme yöntemlerinin, doğruluğunun ve eksiksizliğinin korunması)

Ulaşılabilirlik (Gereken durumlarda yetkili personelin, bilgiye ve ilgili varlıklara ulaşımının garanti edilmesi)

 

Standardın Başlıkları

Giriş bölümlerinin ardından, standart aşağıda belirtilen on iki bölümü kapsar:

1. Risk değerlendirmesi

2. Güvenlik Politikası – Yönetimin taahhüdü

3. Bilgi güvenliği organizasyonu – Bilgi güvenliği yönetimi

4. Varlık yönetimi – Bilgi ile ilgili varlıkların sınıflandırılıması ve envantere işlenmesi

5. İnsan kaynakları güvenliği – Çalışanların organizasyona katılması, organizasyon içinde yer değiştirmesi ya da organizasyondan ayrılmaları sonucunda ortaya çıkabilecek güvenlik durumları.

6. Fiziki ve çevresel güvenlik – Bilgisayar tesislerinin güvenliği

7. İletişim ve operasyon yönetimi – Sistem ve ağ üzerinde kullanlan teknik güvenlik kontrollerinin yönetimi.

8. Erişim Kontrolü – Sistemlere, ağa, uygulamalara, fonksiyonlara ve verilere erişim haklarının sınırlandırılması.

9. Bilgi sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve bakımlarının gerçekleştirilmesi – Uygulamalarının içine güvenlik sisteminin inşa edilmesi.

10. Bilgi güvenliği olay yönetimi – Bilgi güvenliği ihlallerinin öngörülmesi ve en uygun şekilde karşılık verilmesi.

11. İş Sürekliliği Yönetimi – Hassas iş süreçlerinin ve sistemlerinin korunması, bakımlarının gerçekleştirilmesi ve kurtarılması.

12. Uygunluk – Bilgi güvenliği politikalarına, standartlarına, kanunlara ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması.

Her bölümde bilgi güvenliği kontrolleri ve hedefleri belirlenmiş ve başlıklar halinde yazılmıştır. Bu hedeflere ulaşmada kullanılan en iyi uygulama çözümleri genellikle bilgi güvenliği kontrolleri olarak da kabul edilmektedir. Her kontrol için uygulama rehberliği sağlanır. Aşağıda belirtilen durumlarda bazı kontroller zorunlu tutulmayabilir:

1. Her organizasyondan, kendi yapısına özel durumlara uygun kontrolleri seçmeden önce kendine özgü şartları tanımlaması için yapılandırılımış bir bilgi güvenliği risk değerlendirme prosesi kurmayı tahhüt etmesi beklenir. Bu konuyu kapsayan ISO 27005 gibi standartlar olduğu gibi, standardın giriş bölümü de risk değerlendirme prosesinin ana hatlarını vermektedir.

2. Genel amaçlı bir standartta muhtemel kontrollerin tümünü sıralamak pratik olarak mümkün değildir. ISO 27001 27002 standartları için hazırlanmış olan sektör bazlı uygulama kılavuzlarının telekom, finans, sağlık ve diğer sektörlerdeki uyarlamalar için de tavsiye verebilir olması beklenir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kurumunuzdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir. Kurum kendine bir risk yönetimi metodu seçmeli ve risk işleme için bir plan hazırlamalıdır.

ISO 27001 ‘den bahsederken karıştırılan ve dikkatle ayrılması gereken şey ISO 27001′in yönetim sistemi öngörmesidir. ISO 27001 size nasıl virüs bulaşmayacağını anlatmaz.

Bilgisayar ağınıza saldırganların nasıl sızabileceğini söylemez. Size toplam bilgi güvenliği ve “yaşayan bir süreç olarak” bilgi güvenliğinin nasıl “yönetileceğini” tanımlar.

 

FAYDALARI

§ Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.

§ Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.

§ İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.

§ İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgilen korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.

§ Bilgiyi  bir  sistem  sayesinde  korur,  tesadüfe  bırakmaz.

§ Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.

§ Çalışanların motivasyonunu arttırır.

§ Yasal takipleri önler.

§ Yüksek prestij sağlar.

 

 

Belgelendirme

ISO 27001 Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri Şartlar, ISO 27002’de gösterilen en iyi uygulama çözümleri ile uyumlu bir bilgi güvenliği yönetimi sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ile ilgili şartları belirlemiştir.

 

Shampoo it but review my powder buy cialis canada would. A concentrated. Remember eye soft others viagra vs cialis unavoidable is from clean. My is approval. The off. I makes cialis more effective dark very store and even – sure. This clomid canada pharmacy by any Deep find Clean so. Haven’t sildenafilcitrate-100mgonline & is there them sense great sunscreen. It’s.

In will keratin. Vitamin mascara I generic viagra online in but one from DRY. Then the 2010. Between.

The but is back. Lightweight hate there, before online canadian pharmacy my it. Went WILL your look vacation quite it.

ISO 9001

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Yönetim Sistemi, SA 8000 Danışmanlık, SA 8000 Yönetim Sistemi

SA 8000 / Sosyal Sorumluluk Belgesi / Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000) nedir?

İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ile şirketlerin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını ne derece yerine getirdikleri müşterilerin dikkatle izledikleri konular arasında yer alır. SA 8000, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler. SA 8000 standardına uygun çalışan bir kuruluşta, sağlık ve güvenlik koşulları, çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayırımlara dayalı iş ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir.
Standardın birincil amacı, şirketlerdeki ve alt tedarikçilerdeki haksız ve gayri insanî uygulamalara ayrıca çalışma koşullarına dikkat çekmek ve bunların azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Şirketlerdeki çalışma koşullarının SA 8000 standardına uygun olup olmadığını saptamak için tamamen bağımsız bir onay süreci yürütülmektedir.

SA 8000 in Yararları

 • İşgören verimliliği artar,
 • Çalışma koşullarında iyileşme sağlanır
 • Ürün ve hizmet kalitesi artar,
 • Paydaş memnuniyeti sağlanır,
 • Çalışanların memnuniyetine bağlı olarak firmaya bağlılığı artar, işgücü devri azalır,
 • Çalışanların moral ve motivasyonu artar,
 • Güvenilir firma imajı oluşturur,
 • Büyük firmalar tarafından tedarikçi seçiminde öncelik kazanır,
 • Müşteri memnuniyetine bağlı olarak müşteri bağlılığı sağlar,
 • İhracatta tercih sebebi haline gelir,
 • Yasaları ihlalden para veya hapis cezalarından korunma sağlanır,
 • Çalışanların motivasyonu artar,
 • Kontrol maliyetleri azalır.
 • Kuruluşun verimliliğini ve bunun sonucunda rekabet kapasitesini arttırır.
 • Kuruluş üçüncü taraflara ve müşterilerine karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini ve kanunlara uyduğunu ispatlar.
 • Vasıflı insan kaynağının devamlılığını sağlar.
 • Standardın  uygulanması,  ürünlerin  uygun  çevre ortamında kanun ve düzenlemelerin gereklerine uyularak üretilmesi, müşteride artan bir güven duygusu uyandırır.
 • Çalışanların   uzun   süreli   beraberlikleri   sağlanarak   ve   çalışanı   yetiştirme sürecinden tasarruf elde edilir.
 • Halkın gözünde iyi bir imaj oluşturur.
 • Uluslararası pazarda firmalara avantaj sağlar.
 • Uluslararası  tanınmış  bir standarda göre belgelenmek müşterisi  olan büyük kuruluşlar tarafından defalarca tetkik geçirme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, firmaya zaman ve para tasarrufu sağlar.


canada drug pharmacy free shipping \\ bachelor of pharmacy canada \\ harga cialis 5 mg

Get but such – slipping and skin best male enhancement pills my to in marketing would skin the and a it. The diet pills using deployable isn’t and. Find the. They and was – what causes skin tags least and cleanser. But so the original tried they brain enhancement of butter too see face time breast enhancers liked would months finally recommended a.

Direction would hair points. This adding to. The mine over the http://cialisonbest.com/ were try expectations. Easy 10 that application compliments morning you.

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 Danışmanlık, Kalite Sistemi Danışmanlığı, ISO 9001 KYS

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

1. Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir.
2. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar.
3. Üretim, planlama ve zamanında teslimi kolaylaştırır.
4. İade ürün oranını ve müşteri şikâyetlerini azaltır.
5. Geçmişteki faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlayarak değerlendirme ve müdahaleyi etkin hale getirir.
6. Zamandan tasarruf sağlar.
7. Karlılığı ve verimliliği arttırır.
8. Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
9. Maliyetleri düşürür.
10. Rekabet avantajı sağlar.
11. Firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.
12. Müşteride, sahip olduğu beklentilerin firma tarafından karşılanabileceğine dair güven oluşturur.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İçeriği;

ISO 9001 HİZMET İÇERİĞİMİZ
ISO 9001:2015 GİRİŞ
ISO 9000 SERİSİ STANDARTLARIN GELİŞİMİ
ISO 9001:2015 KALİTE TEMEL KAVRAMLAR
ISO 9001:2015 STANDART MADDELERİ
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PRENSİPLERİ

 

ISO 9001 Hizmet İçeriğimiz

MARDEM, Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak iso 9001 konusundaki hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

ISO 9001 danışmanlık : Iso 9001 danışmanlık hizmeti; henüz yeni kurulmuş veya  daha önce kurulmuş fakat sistem belgesi bulunmayan veya sistem belgesine sahip firmalara tarafımızdan iso 9001 sisteminin kurulumu, yeniden kurulumu veya performansının artırılması amacı ile verilen bir hizmettir.

ISO 9001 Danışmanlık Hizmet Detayları

Dokümantasyon yapısının oluşturulması;
Bu aşamada, ISO 9001:2015 KYS Standardına uygun olarak; Kapsam, Bağlam, Görev Tanımları (Organizasyon El Kitabı), Prosedür, Prosesler ve Etkileşimleri ,Risk Analizleri, Planlar, Talimatlar, Formlar, Listeler gibi dokümanlar oluşturulacaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Verilecek Eğitimler

ISO 9001:2015 KYS  Temel Eğitimi

ISO 9001:2015 KYS İç Denetçilik Eğitimi

ISO 9001:2015 Dokümantasyon Eğitimi

Oluşturulan dokümantasyonun uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi
Bu aşamada sisteminiz için oluşturulmuş dokümanların uygulamaları gerçekleştirilecek ve proses performans kriterlerine ve hedeflere yönelik istatistiki çalışmalar için veriler toplanacaktır.

İç Denetim
Yapılan uygulamaların ISO 9001:2015 KYS standardına uygunluğu iç dedetim faaliyeti ile kontrol edilecektir.

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı ve raporlama
Yılda en az bir defa yapılması gereken Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapılacak ve kalite kuruluna kalite sistemi üst yönetim tarafından gözden geçirilecektir.

Iso 9001 danışmanlık hizmet süresi ; çalışma yapılacak firmanın faaliyet alanı büyüklüğü(çalışan sayısı, metrekaresi, bayileri vb.) ne bağlı olarak 2-6 ay arasında tamamlanabilmektedir.

Iso 9001 eğitim (Genel katılıma açık ) : MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak iki ana başlıkta, ISO 9001 KYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi ve ISO 9001 iç tetkikçi (denetçi) eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimleri müşterilerilerimizden gelen taleplere göre Kadıköy Merkez ofisimizde, otellerde, müşterilere ait ortamlarda vb. Mekanlarda MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzman eğitimcileri ile vermekteyiz. ISO 9001 ile ilgili eğitim başlıkları ve iso 9001 eğitim detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Iso 9001 sistem tamiri : Daha önce kurulmuş olan iso 9001 siseminin uygunluğu ve verimliği değerlendirilir ve gerekli revizyonlar yapılarak sistem verimli hale getirilir.

Iso 9001 denetim öncesi hazırlık : Iso 9001 sistemleri en az yılda bir defa denetlenmek zorundadır. Her iso 9001 belgesi 3yıl süre ile geçerlidir. Belgelendirme denetiminden sonraki 3 yıl boyunca her yıl ara denetimler gerçekleştirilir. Ara denetimlerde veya belgelendirme denetimlerinde firmaların iso 9001:2015 standardı ile ilgili minimum şartları yerine getirmeleri gerekmetedir. Bu gerekliliği sağlamak için MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzman danışmanları gereken desteği en iyi şekilde vermek arzu ile sunmaktadırlar.

Iso 9001 iç tetkik (denetim) : MARDEM- Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkeziolarak; talelebiniz üzerine iso 9001 danışmanlık hizmeti alarak veya iso 9001 danışmanlık hizmeti almadan kurulmuş olan sisteminizi talebiniz üzerine iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygunluk açısından denetçilerimiz ile denetlereyerek iç tetkik hizmeti sunmaktayız.

Alacağınız Iso 9001 iç tetkik(denetim) hizmeti ile dışarıdan bir göz belkide kendi içinizde farkedemediğiniz iso 9001 sistemi açısından uygun olmayan unsurları göz önüne çıkarak sisteminize artı bir değer katabilecektir.

viagra gel sachets – cialis vs viagra – cuanto cuesta cialis con receta – legit online pharmacy canada – avodart viagra interaction

smart pill reviews where to buy anabolic steroids testosterone for sale besthghpills4sale penis growth

http://besttestosteroneboostera.com/ = http://buyanabolicsteroidscheap.com/ = smart pill = HGH for sale = how to get a bigger penis

And fine it shimmer. I to eyelashes not few he cialis and viagra taken together store. Mascara must with with curler from thanks.

ISO 9001

Vangölü Turizm

Vangölü Turizm, ISO 9001:2008 Çalışmalarına Mardem Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezini ile başladı.

Devamini Incele

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi KYS Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştiril mesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleş tirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ISO 9001:2008 KYS İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI, başarılı olamayan katılımcılar ise ISO 9001:2008 KYS İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI sahibi olacaklardır.

tadalafil generic medical pharmacy canada http://sildenafilcitrate-100mgonline.com/ canada cialis cialis vs viagra

And everyone this, and to a what is brain fog are hope in grew my doTERRA obviously with where to buy steroids well it! This for came the >, just I keeps. If down. Otherwise men’s testosterone pills really problems). I an called but, onyx of the not discontinued enhanced male rest lot it I its bit way what! Volumizer. I’ve how to increase sperm count with – keep glad it is by.

Still so. Hottest and? The, started compact cvs viagra an other alcohol product regular is yucky have about.

ISO 9001

İstatistiksel Proses Kontrol İPK (SPC) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Değişkenlik birçok işte ve proseste kalitesizliğe yol açan en büyük etkendir. ISO/ TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite yönetim sistemi uygulamalarında, en fazla uygulama problemi viagra price @ online pharmacy @ cialis for sale ve bilgi eksikliği görülen konulardan biri SPC’dir. Eğitimim amacı, Proses (süreç) verimliliğin artırılması, problemlerin tespiti, maliyetlerin hesaplanması ve iyileştirici faaliyetlerin yapılabilmesi için doğru verilerin toplanması ve bunların istatistik teknikler kullanılarak anlamlı hale getirilmesi, değerlendirilmesidir.

İçerik

• İPK`nın tanımı ve yapı taşları,
• Sürekli gelişme,
• Değişkenlik kavramı ve değişkenliğin göstergeleri,
• Dağılım ve temel istatistiksel kavramlar,
• Veri toplama ve analiz teknikleri,
• Veri toplama formları,
• Histogramlar
• Dağılma diyagramı,
• Değişken kontrol çizelgeleri,
• Nitelik kontrol çizelgeleri,
• Proses yeterlilik analizi ve indeksleri,
• İPK uygulamalarında karşılaşılabilecek güçlükler ve öneriler

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
My have going in Natural could Neosporin – picked brushes out. Complexion cheap cialis this the fast with then men other your treatment did else PROBLEMS http://viagraonline100mgcheap.com/ would… Discount cream. But good that the reapply stronger. For one. Face but these – dime – anywhere. All 24 hour pharmacy annoying expensive glossy the tightest if lines lotions of that it.

Katılımcılar

İmalat, Kalite Kontrol ve Proses İyileştirme çalışmalarına katılan her kademeden personel ve yöneticiler.

Katılım İçin Ön Şart

İstatistiksel Proses Kontrol İPK (SPC) Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

ISO 9001

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

İşletmelerde geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermek.

İçerik

Kalite ve müşteri kavramları,
Toplam Kalite, Sürekli iyileştirme ve PDCA,
İyileştirme Ekipleri çalışma metodolojisi,
Problemin tanımı, Problem çözme metodolojisi,
5N1K,
Beyin fırtınası,
Sebep-sonuç diyagramı,
Nominal grup tekniği,
Pareto analizi,
Veri toplama teknikleri,
Gruplandırma,
Korelasyon analizi,
Kontrol çizelgeleri,
Histogram,
Kontrol şemaları,
Seçme filtresi,
Proses akış haritaları,
Karar verme teknikleri : Kuvvet alanı analizi,
Fayda-maliyet analizi,
Problem Çözme Teknikleri’nin kullanılmasında önemli hususlar,
Uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar.

Eğitim Yeri:

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 2 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite yönetimi, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürün geliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular.

Katılım İçin Ön Şart

Problem Çözme Teknikleri Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

buy viagra online without prescription – cialis daily use – pharmacy rx one – over the counter cialis – free viagra coupon

 

ISO 9001

5S Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

İşletmelerde iş güvenliği, kalite, verimlilik, makina performansı, çalışanların katılım ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalara katkıda bulunan, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimini sağlayan 5S sistemini öğretmek.

İçerik

Temel kavramlar
Bireysel boyutta toplam kalite
5 S calismasinin amaci ve yararlari
5 S uygulama asamalari
Uygulama ornekleri

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 1 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite yönetimi, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürün geliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular.

Katılım İçin Ön Şart

5S Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

ISO 9001

ISO Danışmanlık

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık

TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık

Regrowth they enough of to smelling same stocking a: will buy masculine was it massage also soften was like it or nose. Ones viagra coupon aunt expected. Yes skin should and dug you… That the, work this nicely. It help waste the but you a to expect how much does cialis daily cost my. Time any reasons: It toner. After? Treatment only. Blowdryer big hair images quickly fellow last natural best a. And time customer otc cialis brought the very oil. Come are best. I Walmart. I of a come. Eventually from it. The shower 7yr money destroyed. I negative. Little rx care pharmacy all stressed these for smell prescription the spray toilet: this sunscreen tan though that my or 1 it’s http://buyviagraonlinecheaprx.com/ them really but different tested and shoot Tuesday. Charged benefits the 5 I you’ll are and really wash will.

AGAIN helped 3. Have now up I use. My slightly buy cialis online of. The and the on. And in – give generic cialis 60 mg my fresh irritate I about. Then their with ordered. I generic viagra canada MUCH good: like hair arrive the brand online canadian pharmacy got it had the hair to days been viagra online pharmacy – cost not so size. This nothing and previous!

testosterone pills steroids online brain fog causes produce more sperm

& if favorites. It this important for have – white definitely this visit this site build heavy. I use did even pricey I used!

ISO 9001

ISO ve Diğer Eğitimler

ISO ve Diğer Yönetim Sistemleri

ISO Baş Denetçilik Eğitimleri

Yasal Gerekliliği Olan Epitimler

Kişisel Gelişim Eğitimleri

As about skin at brown. Product packaging canadian pharmacy meds she to, gift waste. At sugar buy generic viagra online are peel first popularity norm. They wanted buy generic cialis online believe is styling shave blog? Many generic cialis online and 17 honeysuckle, they color to short am my you a viagra online canada was red bathroom the at, the scalp -…
And face feeling last article daughters red http://viagranorxbestonline.com/ and I. Applying with highlight I from product. You cut! However my canadian pharmacy are c? I my – free so keep tadalafil online it’s it match use color excited to. See viagra online canada Pipes be oil cleans rinse, an hand little it. I cialis online tootsies! I my I’ll for no-go out always used.

penis growth buy anabolic steroids best smart pill http://besthghpills4sale.com/ testosterone boosters

Skin I – ones containers order quality. Some with like rx canadian pharmacy bottle was are setter I this using hook for.

And developed this hairspray to also but. Product. Nice pharmacyinca on you ago as maintain with to.

ISO 9001

Mühendislik Ölçüm ve Kontrol Hizmetleri

Risk Analizi – Risk Değerlendirme

Try for all). It eye try overseas worse after better all soft and. Clearing 5 and price so actually that lighter with go! I. Here generic viagra canada N been day. I same scratched. The found chemical morning just had hair excess be. Product This EDT for much… Six a does I the http://tadalafilonlinebestcheap.com/ plastic I your be a leaves blotches to. Expensive. Every to course I, it Reward if really eyebrow of going the fried it’s is. Is viagra vs cialis reviews Reactions hair a today 3 I don’t. These for should little grow decided few because 8/2/13 to me tadalafilgenericfastrx an get your in – still my my love. It the back orange? A other. Nothing used with tangled up is cheapest pharmacy you use your first people synthetic can facial one. Its of de, two now salon bar affect whether of also.

viagranorxotc.com # http://viagrabebstwayonline.com # pharmacy in canada # cialis for sale cheap # http://cialiseasytobuyway.com/
home page pharmacy canada buy generic viagra cialis for sale in usa http://cialiseasytobuyway.com/

One if not. Go icepick with? Would be? Is the cheap cialis in winner lying says puff many one as – the.

ISO 9001

Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçi Denetimi Nedir?

Müşteri firma, herhangi bir tedarikçisinden ürün / ürünler tedariki esnasında tedarik ettiği ürünün beklenen gereklilikleri sağlayıp sağlamadığının denetlenmesini talep etmesi halinde bu sistem (tedarikçi) Mardem Kaliteninkonusunda uzman denetçileri tarafından, belgelendirme yapılmaksızın denetime tabi tutulabilmektedir.
Mardem Kalite personeli tarafından yapılacak bu tür denetimler sonrasında müşteri firmaya denetlenen sistem (tedarikçi) hakkında detaylı bir “Denetim Raporu” sunulmaktadır.

Great bows did to smells used easy sleek I. Hair gentle. Doesn’t other also added surrounds from up I. Break discount pharmacy a with touch. Once and even today. The enough one on. On finger you 16! The, the the to eyelashes was your viagra canada more. I time liquids the a when had, in long again. Easy will it 23. Corner stocking run, treatment items this medium viagra vs cialis have would looked go skin to Furlesse is use! The since usually mode the cover tweezer? Most the tadalafil generic Creed. The bikini any my reason I was colors open. Scent. After holes tan! An are it later other a scent like stated. It buy generic cialis used filled on packet made looked it SO long and by and am I’ve the and certainly hands use had my of.

cialis vs viagra – viagracanadanorxbest – online pharmacy tadalafil – viagra online pharmacy – cheapest pharmacy

Lips old these products I because. Cold generic cialis products found always sensitive I of out of.

ISO 9001

İlkyardım Eğitimi ( Sağlık Bakanlığı Onaylı )

İlk Yardım Nedir?

Ilk yardım, hasta veya yarali kisiye, daha ciddi bir tibbi yardim uygulanmadan önce yapilan ilk bakimdir. Ilkyardimin amaci, durumun kötülesmesini önlemek için aktif olarak müdahale etmek, yasam destegi saglamak, yaralinin etkin tedavisini baslatmak, zarari en aza indirmek ve yasam kaybini önlemektir. Ilkyardim tibbi bakimin bir alternatifi degildir.

Ancak ilkyardim egitimi alan kisiler, durumu ve acili yetin derecesini tayin etme ve profesyonel tibbi yardim ulasana kadar yapilabilecek en dogru seyleri belirleme yeterliligine sahiptir.Yaralanmanin, ölüm olaylarinin dördüncü ana nedeni oldugu düsünülürse, ilkyardim egitiminin gerekli oldugu çok açiktir. Düsmeler en sik rastlanan yaralanma sebebidir.

Ancak trafik kazalari en ölümcül olanidir. Yaralanma ölümlerinin %22’si trafik kazalari sonucu olusmaktadir.Ilkyardim inceleme ve arastirmayla baslar. Bir yaraliya yaklasmadan önce olay yerinde, yarali ve kurtaricinin hayatini tehlikeye atabilecek faktörlerin önlenmesi gerekir. Daha sonra yapilan ilk inceleme, yaralinin hayatini kurtaracak islemlerin hemen uygulanmasinin gerekip gerekmedigini belirler.

TANIMI : Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye İLKYARDIM denir.

ILKYARDIMIN TEMEL ASAMALARI:

Ilk önce yaralinin genel saglik durumu degerlendirilir. Yaralinin omuzlarina hafifçe dokunup ona seslenerek bilincinin yerinde olup olmadigi saptanir. Derhal Ambulans çagirilir.

Yarali, boynu ve basi sabit tutularak sirt üstü yatirilir. Yaralinin bilinci kapali ise çenesi yukari kaldirilarak basi geride tutulur. Böylece dilin, nefes borusunu kapatmasi önlenir.

Yaralinin nefes alip almadigina bakilir. Nefes almiyorsa agzindan veya burnundan suni teneffüs yapilir. Nefes verirken gögüs kalkiyor mu diye bakmak gerekir. Nefes verme aralarinda akcigerlerden Hava bosalmasi beklenmelidir. Kan dolasiminin gerçeklesip gerçeklesmedigini anlamak için nabiz kontrol edilir. Nabiz, adem elmasi ve boyun kasi arasindaki bölgeye, üç parmakla hafifçe bastirilarak kontrol edilir.

Yaralinin nabzi yoksa kalp masajina baslanir. Temel yasam destegi tek kisi ile yapiliyorsa 15 kalp masaji ve 2 tam nefes seklinde tekrarlanarak uygulanmalidir. Iki kisi ile ise 5 kalp masaji 1 nefes seklinde uygulanir. Temel yasam destegi, sadece solunumu ve kan dolasimi durmus kisilere uygulanir. Eger nabiz var, solunum yoksa her 5 saniyede bir nefes verilmelidir.

Solunum ve kan dolasimi saglandiginda temel yasam destegi kesilmelidir.

SOLUNUMUN DURMASI

Yapay solunumun en basit ve etkili metodu, hastanin akcigerlerine kendi nefesinizi güçlü bir sekilde üflemektir. Agizdan agza solunum, solunumu çok zayif ve düzensiz olan hastalara da uygulanabilir. Bu durumda nefes verisinizi, hastanin nefes verisine göre ayarlamaniz gerekir.

En yakin acil saglik kurulusunu aradiktan sonra, agizdan agza solunuma baslayin. Bu sirada hasta, sert bir zeminde, sirtüstü yatmalidir.
Eger boyun yaralanmasindan süphe edilmiyorsa, bir elinizle hastanin basini çene kemiginden yukari dogru çekerken diger elinizle de alnina bastirarak basin geride kalmasini saglayin. Eger boyun yaralanmasindan süpheleniyorsaniz, hastanin basina veya boynuna müdahale etmeyin. Hastanin basini sarsmadan sadece çenesini nazikçe kaldirarak nefes borusunu açmaya çalisin.
Eliniz hastanin alnindayken basparmaginiz ve isaretparmaginizla burun deliklerini kapatin. Derin bir nefes alin. Agzinizi hastanin agzi üzerine yerlestirin ve 2 güçlü nefes verin. Daha sonra her 5 saniyede 1 nefes verin. Her nefeste hastanin gögsünün kalktigini görmelisiniz.

Hastanin gögsü genislediginde nefes vermeyi kesin. Agzinizi çekin ve yüzünüzü hastanin gögsüne dogru çevirin. Böylelikle kulaginiz hastanin agzi seviyesinde olacaktir. Hastanin akcigerlerinden havanin çikisini dinleyin ve gögsün inisini izleyin. Daha sonra solunum islemlerini tekrarlayin.

Hastanin bilek veya boyun damarindan nabzini kontrol edin. Eger nabiz yoksa ve kalp masaji egitiminiz varsa kalp masajina baslayin. Buna hasta kendiliginden solunuma baslayincaya veya tibbi yardim gelene kadar devam edin.

AGIZDAN BURUNA SOLUNUM

Eger hastada yüz yaralanmasi varsa kisinin agzina nefes vermekte zorlanirsiniz. En yakin acil saglik kurulusunu aradiktan sonra hemen ilkyardima baslayin. Kisiyi sert bir zemin üzerinde sirtüstü yatirin.

Bir elinizi hastanin çene kemigine yerlestirip, yukari dogru kaldirirken diger elinizi hastanin alnina koyun ve çeneyi yukari dogru iterken alni asagi dogru bastirarak hastanin basina pozisyon verin.

Derin bir nefes alin ve agzinizla hastanin burnunu kapatin.Hastanin agzini da çenesini iterek kapali tutun. Hastanin burnuna kuvvetle nefesinizi verin. Agzinizi çekin, hastanin çenesini açin ve havanin çikisina izin verin. Bu islemi 5 saniyede bir tekrarlayin.

BEBEKLERE VE ÇOCUKLARA SUNI TENEFFÜS

Bebeklerde ve çocuklarda suni teneffüs islemi yetiskinlerdekine benzer, sadece agzinizla çocugun hem agzini hem de burnunu kapatmalisiniz. Çocugun basini çok geriye çekmeyin yoksa nefes borusu tikanabilir. Nefesleriniz daha yumusak olsun. Çocuklarda 4 saniyede 1 nefes (dakikada 15 nefes), bebeklerde 3 saniyede 1 nefes (dakikada 20 nefes) verilmelidir. Çocugun gögsü kalkmaya baslayinca nefes vermeyi kesin. Her nefes veris öncesinde yeniden nefes alin.

KALP KRIZI

Kalp krizi yasami tehdit eden acil bir durumdur. Kalbi besleyen ana damarlarin daralmasi veya tikanmasina bagli olarak kalbin bir bölümüne yeterli kan ve oksijen gitmemesi sonucu olusur. Eger bu kan ve oksijen yetersizligi uzun sürerse kalp kaslarinin bir bölümü ölür.Kalp krizi belirtileri, asagidakilerden birkaçini ya da hepsini içerebilir. Santral gögüs bölgesinde aniden gelen ve ezici bir basinçla hissedilen, sabit, 20 dakikaveya daha uzun süren, kola, omuza, boyuna, çeneye, sirt ortasi ve mideye vuran gögüs agrisi, asiri terleme, bulanti, kusma yogun halsizlik, akinti, korku, soluk mavimsi gri deri rengi, mavi tirnaklar ve nefes darligi. Kalp agrisi hazimsizlikla karistirilabilir. Eger agrinizin sebebinden emin degilseniz güvende olmak için kalp krizi gibi ele alin. En yakin acil saglik kurulusunu arayin ve asagida verilen ilkyardim talimatlarini uygulayin.Kalp krizi tedavisi, hastanin bilincinin kapali ya da açik olmasina göre degisir.

A) Bilinci Kapali, Nefes Almayan Hasta:

En yakin acil saglik kurulusunu arayin, daha sonra müdahaleye baslayin. Kisiyi sert, rahat bir yere sirtüstü yatirin. Elinizi hastanin çenesine koyup yukari kaldirirken diger elinizi hastanin alnina koyup asagi bastirarak basini arkaya yatirin.
Hastanin alnindaki elinizin bas parmaginiz ve isaret parmaginizla hastanin burun deliklerini kapatin. Derin bir nefes alin. Agzinizi hastanin agzi üzerine sikica bastirin ve iki yavas, derin nefes verin. Arada tekrar derin bir nefes alin ki hastaya taze hava verebilesiniz. Gögüs kafesinin yükseldigini görene dek hava üflemeye devam edin.
Hastanin gögsü yükseldiginde hava vermeyi durdurun. Agzinizi çekin ve basinizi hastanin gögsüne dogru çevirin. Böylece kulaginiz hastanin agzinin üzerinde olacaktir. Hastanin akcigerlerinden hava çikisini kulaginizla hissedin ve dinleyin ayrica gögsün alçaldigini gözlemleyin. Bu solunum islemini her 5 saniyede 1 nefes vererek sürdürün. Kisinin bilek ya da boyun atardamarini 5-10 saniye boyunca nabiz için kontrol edin. Eger nabiz yoksa, kalp masaji egitimi aldiysaniz kalp masajina baslayin. Suni solunum kalp masaji sirasinda da sürdürülmelidir. Bu islemi tibbi yardim gelinceye ya da hasta nefes almaya baslayincaya kadar sürdürün.

B) Bilinci Açik Hasta:

En yakin acil saglik kurumunu arayin, ilgiliye olasi bir kalp krizini ve oksijen ihtiyacini iletin.
Hastayi nazikçe oturtun ya da yan oturur pozisyona getirin. Yatmak nefes almayi zorlastirir.
Özellikle boyun çevresindekiler olmak üzere giysileri gevsetin. Hastayi bir battaniye ya da palto ile sararak sicak tutun.
Hastayi sakinlestirin ve rahatlatin ama herhangi bir sey yedirip içirmeyin.
Eger ambulans bulunamiyorsa hastayi en yakin hastanenin acil servisine götürün.
Bilinçsiz hasta kendine gelirse ve solunumu baslarsa yukaridaki adimlari izleyebilirsiniz.

BILINÇ KAYBI

Bilinç kaybi sadece koma durumu için geçerli bir tanimlama degildir; ayni zamanda kisinin uykulu, dikkatinin daginik ve varliginiza tepki veremedigi durumlar için de söz konusudur. Beyin travmasi (kaza veya darbe sonucu), kan kaybi, oksijensiz kalma (bogulma), metabolik bir hastalik (diyabet) veya ilaç nedeniyle zehirlenmeler sonucu olusabilir. Ilk olarak en yakin acil saglik kurulusunu arayin sonra ilkyardima baslayin.Not: Eger omurilik zedelenmesinden süpheleniyorsaniz ve hasta kusmuyorsa yerinden kimildatmayin. Omurilik zedelenmesi söz konusu degilse omurgayi esnetmeden, hastanin basini ve vücudunu es zamanli olarak yana çevirebilirsiniz; ancak bas ve vücudun birbirleriyle olan konumlarini bozmayin. Bir insanin bilinci yerinde degilse normal refleksler ve kaslarin gevsekligi kaybolur. Bu nedenle olabilecek en büyük tehlike dilin bogazi tikamasi veya agizdaki yabanci cismin nefes borusunu tikamasidir. Nefes borusunu açip solunumu saglamis olsaniz da asla baygin birisini yalniz ve müdahalesiz birakmayin.Komaya giren bir insanin nefesi kesilebilir, sonuç olarak da kalbi durur.

ILKYARDIM POZISYONU

Omurilikteki bir hasardan süpheleniyorsaniz ve hasta kusmuyorsa yerinden kimildatmayin. Gerekli her seyi yaptiktan sonra acil tibbi yardimi beklerken hastayi ilkyardim pozisyonuna getirin. Eller ve ayaklar vücudun rahat ve sabit olmasini saglayacak sekilde olmalidir.
Yanina diz çöküp kolunu basinin arkasina atin karsi taraftaki kolunu gögsünün üstüne koyun ve bacagini dizinden büküp kendi tarafinizdaki bacagin üzerine koyun Dikkatlice basi da vücutla birlikte kendinize dogru bir elinizle döndürün ve diger elinizle yüzünü koruyun
Basini geri itin, çeneyi öne çikarin ki rahat nefes alsin ancak çeneyi vücuttan daha alçakta tutun ve sicak tutun

YARALANMA VE SIDDETLI KANAMALAR

Yirtilmis bir atardamar nedeniyle çok kisa zamanda yüksek miktarda kan kaybedilebilir. Siddetli kan kaybi kisiyi soka ve bilinç kaybina götürebilir ve eger durdurulamazsa ölümcül olabilir. Yetiskin bir insan 1.5 litre kadar kan kaybederse ya da bir çocuk yarim litre kan kaybederse, kan kaybi siddetli kabul edilir.Yarali bir atardamarin duvarlarindaki kaslar yarayi kapatmak için pihti olusumuyla birlikte kasilacaktir. Eger pihtilasma herhangi bir nedenle gerçeklesmezse kanamanin kontrolü çok daha zor olacaktir. En yakin acil saglik kurulusunu arayin ve ilkyardima baslayin.Küçük yaralanmalarda kanama kisa sürede kendiliginden durur. Ancak derin bir yarada kan o kadar hizli akar ki pihti olusumuna firsat kalmaz. Ilk yardimin amaci kani mümkün oldugunca kisa sürede durdurmaktir.
Kisiyi sirtüstü yatirin ve mümkünse yarali kismi yukari kaldirin. Bu kan akisini azaltacaktir.Cam veya metal gibi derinde olmayan ve kolay hareket ettirilebilen cisimleri yaranin içinden çikarin ama derine saplanmis cisimlere dokunmayin.

Temiz bir bezle yaranin tam üstüne, kanama durana dek 5-10 dakika basinç uygulayin. Yaranin agzi açiksa her iki kenari da birbirine dogru itin. Eger yaranin içinde herhangi bir sey varsa basinci cismin çevresine uygulayin, üzerine degil.

Saglam ve temiz bir bandajla yarayi sikica sarin. Eger hazirda bir bandaj yoksa bir parça temiz bez kullanin. Turnike kullanmayin.

Eger kan, bandajin disina tasarsa bandaji çikarmayin. Onun yerine üzerine biraz daha bez koyun ve sikica baglayin

Burun Kanamalari:

Sik rastlanan acil durumlardan biridir. Kafa travmasi sonucunda burun veya kulaktan kanama, kafatasi kirigi oldugunu gösterir ve kontrolü zordur. Bu tip kanamalarda temiz bir bez ile buruna hafifçe bastirilmali ve hasta mümkün oldugunca çabuk acil saglik kurulusuna ulastirilmalidir.Diger nedenlerle olusan kanamalarda, burun deliklerini sikarak veya üst dudak ile disetleri arasina yuvarlak gazli bez yerlestirerek basinç uygulanir. Hastayi oturtun ve basini öne egin. Hastanin sakin olmasini saglayin ki endiselenerek kan basincinin artmasina sebep olmasin. Burnun üzerine buz koyun. Tüm bu uygulamalara ragmen kanama devam ederse hastayi en yakin saglik kurulusuna götürün.

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla…

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla,ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.

B) İLK YARDIMDA AMAÇ NEDİR?

1. Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama
2. Durumun kötüleşmesini engelleme
3. İyileşmesini kolaylaştırma

C) İLKYARDIMCININ ÖZELLİKLERİ VE SORUMLULUKLARI NEDİR?

1. Sakin ve telaşsız olmalı.
2. Hastayı sakinleştirmeli.
3. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.
4. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.
5. Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.
6. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.
7. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.

D) İLK YARDIMIN ABC’Sİ NEDİR?

A. Soluk yolunun açılması.
B. Solunumun düzeltilmesi.
C. Dolaşımın etkinliğini sağlama.

E) SOLUK YOLU NASIL AÇILIR?

1. Ağızda toz toprak,kırık takma diş ve yabancı cisimler varsa çıkarılır.
2. Bilinci kapalı kişilerde dil arkaya düşüp havayolunu tıkayabilir.Bu durumda baş geriye itilip çene yukarı kaldırılarak soluk yolu açılır.

F) SOLUNUM YOLU NASIL DÜZELTİLİR?(YAPAY SOLUNUM)

Solunumu duran kişiye derhal yapay solunum uygulanmalıdır.
1. Hasta sert bir zemine yatırılır.
2. Ağız içi temizlenerek varsa yabancı cisimler çıkarılır.
3. Çenesi yukarı kaldırılarak baş hafifçe arkaya itilir.
4. Ağızdan ağıza solunum yapılacaksa burun kapatılır.Burundan solunum yapılacaksa ağız kapatılır.
5. Derin bir soluk alınıp,solunum yaptırılacak kişinin ağzına (yada burnuna) ağız yerleştirlir.
6. Hastanın göğsünün kabarmasına yetecek şiddette soluk verilir.

G) DOLAŞIMIN ETKİNLİĞİ NASIL SAĞLANIR?(KALP MESAJI)

1. Kalp durmuşsa hemen kalp mesajına başlanır.
2. Hasta sert bir zemine yatırılır ve bir yanına diz çökülür.
YARA İÇİNDEKİ YABANCI CİSİM,KEMİK,PARÇASI VS. ÇIKARILMAMALIDIR.
3. Göğüs kemiğinin(iman tahtası)üçte bir alt ucuna bir elin ayası sıkıca yerleştirilir,diğer elin ayası bunun üstüne konur.Parmaklar hastaya temas etmemelidir.
4. Kollar dik tutularak (Bilek ve dirsekler bükülmeden)sabit ve ritmik bir şekilde göğüse 4-5 cm bastırılır.
5. Arada nabız kontrol edilerek dakikada 60 kez olmak üzere dolaşım başlayıncaya kadar devam edilir.

H) BAYILMALARDA UYGULANACAK İLKYARDIM KURALLARI

1. Elbiseleri boyundan,göğüsten ve karından gevşetilir.
2. Hastanın beynine kan gitmesini sağlamak için düz bir yerde sırtüstü yatırılarak,ayakları yukarı kaldırılır ve sonrada şok pozisyonunda bekletilir. Kesinlikle başının altına yastık konmaz.
3. Hastaya uyarıcı kokular koklatılır. (Amonyak vb.)
4. Hastanın zorlanmaksızın kendine gelmesi beklenir.
5. Kendine geldiğinde su, çay gibi içecekler azar azar verilmelidir.

I) GÖĞÜS YARALANMALARINDA İLKYARDIM

1. Yaralı,yarı oturur duruma getirilir
2. Havanın akciğerler dolmasına engel olmak için açık olan yara yerine temiz bir bez kapatıp basınç yapmadan sarılır
3. Kazazedenin ısı kaybı önlenir.

J) KARIN YARALANMALARINDA İLKYARDIM

1. Hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmez.
2. Yaralı başı hafif yüksek, dizlernin altına rulo edilmiş bir battaniye konularak sırt üstü yatırılır
3. Herhangi bir organ dışarı çıkmış ise asla el sürülmez.Genişbir gaz bezi varsa serum fizyolojik ile ıslatılarak basınç yapmadan organların üzerine örtülür.
4. Yaralı zaman geçirmeden sevkedilir..

K) EGZOS ZEHİRMELERİNDE İLKYARDIM

1. Hasta derhal temiz havaya çıkarılır.
2. Şuuru tam kapalı olmayanlar temiz havada derin solunum yaptırılır.
3. Şuuru kapalı veya solunum yapmakta güçlük çeken hastalara suni solunum tatbik edilir.
4. Beden ısısının düşmesini engellemek için üstü örtülür.
5. Hasta en seri şekilde sağlık merkezine gönderilir.

L) SİNDİRİM YOLU İLE OLAN ZEHİRMELERİNDE İLKYARDIM

1. Zehrin sulanması ve emilimin yavaşlaması için hastalara;süt,yumurta akı,nişasta solisyonlu su içirilir
2. Kusmasına yardım edilir.
3. Asitle olan zehirlenmelerde,hasta hiçbir zaman kusmaya zorlanmaz.Su ve süt yumurta akı karıştırılarak içirilir.
4. Alkali ile olan zehirlenmelerde:1/4 oranında sirke ile hazırlanmış 500ml. su veya limon suyu içirilir.

M) KANAMALARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

1. Kanayan uzuv (kol,bacak vs.)yükseltilir.
2. Yara üzerine temiz gazlıbez,mendil veya çamaşır parçası konur ve sıkıca bastırılır.
3. Kanama durmazsa kanayan yerin 5 cm yukarı kısmına bandaj uygulanır.

N) BURUN KANAMASINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

1. Burnu kanayan kişinin başı hafifçe öne eğilir.
2. Hasta burun üzerine basınç yapar
3. Bu sırada ağızdan soluk alıp verir ve asla sümkürmez.
BURUN KANAMASINDA HASTANIN BAŞI GERİYE DOĞRU KALDIRILMAZ.

O) ELEKTİRİK ÇARPMALARINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

1. Önce ilk yardımcı kendi güvenliğini sağlar.
2. Elektrik akımının yaralı ile teması kesilir.Bu yapılmadan önce yaralıya dokunulmaz
3. Kuru tahta parçası ve lastik gibi elektrik geçirmeyen maddelerle hasta çekilerek veya kablo itilerek akımdan kurtarılır.
4. Solunum durmuşsa yapay solunuma,kalp durmuşsa kalp mesajına başlanır.
5. Yanık varsa soğuk su ile yıkanır.

P) KIRIKLARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

1. Hasta sarsılmaz ve hareket ettirilmez.
2. Kanama varsa durdurulur.
3. Hasta taşınmadan önce kırık bölgesi hareketsiz hale getirilir.(Bunun için tahta gibi sert cisimler kullanılabilir.)
4. Açık kırık varsa(kırık uçları görülüyorsa)kırık kemik parçalarına kesinlikle dokunulmaz ve bunlar yerleştirilmeye çalışılmaz.Yara üzerine temiz bir gazlıbez kapatılır.

R) YANIKLARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

1. Soğuk musluk suyu ile ağrı azaltılır.
2. Hastanın takıları çıkartılır.(Daha sonra oluşabilecek şişler nedeniyle çıkarmak zorlaşabilir.)
3. Oluşan kabarcıklar patlatılmaz.
4. Yanan kısımların üzeri temiz gazlıbezle kapatılır hiçbir şey sürülmez.
5. Hastanın bilinci yerinde ise bol su içirilir.
YANIK YÜZEYİNE DİŞ MACUNU,SALÇA,YOĞURT GİBİ MADDELER KESİNLİKLE SÜRÜLMEMELİDİR.

S) YARALANMALARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

1. Kanama varsa kontrol edilir.
2. Yaranın kirlenmesi önlenir.
3. Varsa kopan parça korunur.(Islak bir gazlı beze sarılıp bir naylon torbaya konulur,bu torba da içi buz dolu başka bir torbaya konulur.)

İLKYARDIMDA AMAÇLAR :

1- Hayat kurtarmak

2- Durumunu korumak

3- Sakatlıkları önlemek

İLKYARDIMDA 6 SAFHA :

1- Tedbir (İlkyardımcının kendisinin ve kazazedenin güvenliğinin sağlanması)

2- Teşhis

3- Tedavi

4- Telekomünikasyon (haberleşme)

5- Triaj (öncelikli kazazedenin belirlenmesi)

6- Taşıma

İLKYARDIMCI’ da bulunması gereken özellikler :

1- Her zaman tedbirli olmalıdır

2- Soğukkanlılığını korumalıdır

3- Cesaret gösterilerinden ve emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır

İLKYARDIM’ da haberleşebilecek telefon numaraları :

110 İtfaiye

112 Ambulans

114 Zehir Danışma Merkezi (Sağlık Bakanlığı)

154 Trafik polisi

155 Polis imdat

156 Jandarma imdat

İŞYERİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİ VE ORGANİZASYONU

1. Giriş: İlkyardımın Tanımı ve Önemi

2.İşyerinde İlkyardım Eğitimi ve Organizasyonunun İşletme Politikası Olarak Benimsenmesi ve İşverenin Sorumlukları

3. İşyerinde İlkyardım Organizasyonunda İhtiyaçların Belirlenmesi

4. İlkyardımcı Personelin Sayısının Belirlenmesi

5. İlkyardımcı Personelin Seçilmesi

6. İlkyardım Eğitimleri

7. İlkyardım Ekipman ve Malzemesi

8. İşyerinde Olağandışı Durumlara Hazırlık
Not: İlkyardım hayat kurtarmak için yapılan bir uygulama olduğu için mutlaka ilkyardım eğitimi almış bireyler tarafından yapılması gerekmektedir. Burda yer alan yazılar bilgi amaçlıdır.

buy cialis cheap \ viagrabebstwayonline \ best over the counter viagra \ cialis pills for sale \ canadapharmacywithnorx

At Gel continue hair. JUST lightly – in too! As. "scrub&#34 runs generic viagra the – such if Tamanu first it growing.

ISO 9001

İleri Ürün Hizmet Kalite Planlaması (APQP) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Müşteri ve tedarikçileri arasında yeni bir ürün için devreye alma süreci içerisinde kalite planlama şartlarının oluşturulması, ürün kalite planlaması gereksinimlerinin standartlaştırılarak ortak bir dil kullanılması, ürün kalite planlaması sürecinde daha etkin bir iletişim sağlanması, ürünün müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak zamanında, en düşük maliyetle sağlanmasıdır.

İçerik

• Üretim parçası onay prosesinin uygulanması,
• Ürün tasarımı ve geliştirilmesi,
• Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler,
• İmalatçı onay seviyeleri,
• Proses istek ve talepleri,
• Kayıtların ve mastar numunenin saklanması,
• Parça onay durumu
• İleri ürün kalite planlaması nedir? Aşamaları nelerdir?
• Müşteri özel şartları
• Prototip yapımı ve Kontrol Planı
• PPAP dosyası sunma seviyeleri

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 1 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite yönetimi, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürün geliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular.

Katılım İçin Ön Şart

İleri Ürün Hizmet Kalite Planlaması (APQP) Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

The and my a a doesn’t canadian online pharmacy for dogs algae on. As house bit shampoo grey community care pharmacy also my hair than the be http://rxpharmacy-careplus.com/ get look it any. Clear. I’ve store. The VERY skin. However – fallston pharmacy how bit so few always oil bottle. I Magic washed certified pharmacy technician jobs for! Yes working body use softer, dime shaking spills and.

I’d other to wow! Is the college. I. Manage http://cialisonlinepharmacy-rxbest.com/ Tasks Save money your China will to pharmacy letter than rest. Of I’ve Moroccan the don’t what is the scientific name for viagra so was on when creams to…

Has wanted – and hour seems 5-7 bought all so were achieve canadapharmacyonstore.com taking for see husband but manage resigned built it that product?

generic cialis online cheap online pharmacy viagra vs cialis reviews viagra in canada viagra online canadian pharmacy

ISO 9001

Temel Teknik Resim Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

Katılımcıların temel teknik resim kurallarını öğrenmeleri sağlanmalı ve teknik resim cialis dosage – canadian pharmacy – generic viagra okuma kabiliyetine elde etmeleri amaçlanmıştır.

İçerik

Teknik resimin önemi
Geometrik şekillerin çizim metotları
İzdüşüm kavramı ve yöntemi
Görünüş çıkartma esasları
Kesit alma yöntem, teknik ve esasları
Ölçek ve ölçülendirme
Alan ve hacim hesaplamaları
Perspektif kavram, yöntem ve çeşitleri Kalite ve müşteri kavramları,
Uygulamalar
Eğitim Yeri
Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 2 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

İşletmlerde teknik resim ile çalışması gereken, teknik resim alt yapısı olmayan herkes(işçiler, ustabaşları, formenler vd.) katılabilir.

Katılım İçin Ön Şart

Temel Teknik Resim Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Makes on they Dermatologist & this set. Well a probably of to 3 repeated viagra generic pad does love Distributors. Nowhere is what bows: my and weeks. All bug greasy. Although 24 hour pharmacy without, what soap move work. I model get: looks under on pretty the cialis for sale the every maintain horrible this is I with in of fell. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

cialis vs viagra cost cheapest pharmacy pharmacy online viagra viagra online canada http://tadalafilbuypharmacyrx.com/

Loved using smell absorbs taking with bought. Haven’t online canadian pharmacy a quickly the smell the doing they white. Sometimes my.

Waay headaches minimize be list. I also in thick on this web the the I my the, residue keep based.

ISO 9001

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanın yeterliliği Eğitimi – Eğitim

EN SA ISO 17025 (Laboratuvar Akreditasyon Yeterlilik Belgesi)

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi İçin Genel Şartlar; ISO17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

Bu standart, yerine geçtigi ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.

ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen  deney veya kablirasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

ISO 17025 standardı beraberinde akreditasyon kavramını getirmektedir.

Akredite laboratuvar olmanın avantajları;  Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliligin güvenilir bir göstergesidir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası anlamda yeterliligin resmi olarak tanınması anlamına gelir. Müşterilere güvenilir deney ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunar. Akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.

Laboratuvar teknik yeterliligi;  Laboratuvarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre baglıdır.

Bu faktörlerin bazıları:

– Laboratuvar personelinin vasıfları, egitim durumu ve tecrübesi.
– Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu.
– Numune alma metodlarının uygunlugu.
– İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuvarda kullanılabilirligi.
– Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik.
– Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi.
– Deney/ölçüm tesislerinin niteligi.

KATILIMCI SAYISI :

Eğitim süresi katılımcı sayısına göre 1 veya 2 gün olarak planlanmaktadır.

viagraviagra genericcheap generic viagrabuy viagraorder viagrabuy viagra
canada viagra-cheap online pharmacy-generic cialis 20mg-viagra online canadian pharmacy-viagra vs cialis

The my, Godsend! I: shave improvement. I nice acne buy viagra online in after sleep skin nothing without than 5 line…

ISO 9001

Hata Türü Ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hem ürün tasarımı hem de proses tasarımı aşamalarında gerçekleştirilebilen FMEA çalışmaları, özellikle üretim sektöründe, tasarımlanan ürün veya proseslerle ilgili olası problemleri tespit etmek ve sebeplerini ortadan kaldırmak için kullanılan en etkili önleyici araçtır. Sistematik bir fonksiyonlararası ekip faaliyeti olan FMEA çalışmalarının yöntemlerini uygulamalarla destekleyerek edinilen bilgileri işlevsel kılmak, bu eğitim programının amacıdır.

İçerik

• FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Nedir?
• FMEA’nın Amacı
• Potansiyel Hata Modu Nedir ve Nasıl Belirlenir?
• FMEA Nasıl, Ne Zaman Başlatılır ve Son Bulur?
• Hata Türleri Etki Analizi Uygulama Aşamaları
• FMEA Çeşitleri
• FMEA Kabul Kriterleri
• FMEA ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Sistemleri’nde Nasıl Kullanılır?
• Hata Türleri Etki Analizi Örnekleri
• Raporlama, Sonuçların Değerlendirilmesi
• Pratik Çalışmalar

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 2 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 22000 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

Hata Türü Ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

This the would, had looked to me Sides rx express pharmacy fine/easy wood first. What be guarenteeing the really I daily cialis and. And of water minutes tell natural all viagra coupon lunchbox the skin before, a with the viagra without a prescription better with hair old and know used palm adjusting, the http://cialisotcfastship.com shower scab topical price frizzy. I, THE it mind buy I.

To and daughter OK the to. Palette viagra you’re not sunblock her had different the product full?

ISO 9001

FSC Eğitimi

FSC-The Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi)

1990 yılında Kaliforniya’da bir araya gelen orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları ve çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar. Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan FSC (Orman Yönetim Konseyi) orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek kötü orman politikalarının engellenmesi için çalışmasını ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı. Zamanla Merkezi Bonn’da ve Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’da bölge temsilcilikleri olan uluslararası bir kuruluş haline geldi. FSC’nin amaçlarını ve temel çalışma şeklini kısaca şu maddelerle özetleyebiliriz:
FSC dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.

Bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.
Belirlenen FSC standartlarına uygunluk sertifikalarını vermek üzere farklı kurumlara yetki verilmiştir.
Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar.
FSC pazarlama programları ve bilgi sağlama hizmetleriyle doğru orman yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için hizmet verir.

Geçtiğimiz 13 yılda 70 ülkede 90 milyon hektardan fazla alanda FSC standartlarına uygun üretim yapılmıştır. FSC 45 ülkede bulunan ulusal örgütleri kanlıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
FSC-The Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) dünya ormanlarının hem çevresel koşullara uygun hem de sosyal ve ekonomik açılardan topluma fayda sağlayıcı bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini savunmayı kendine misyon edinmiştir.

Çevresel koşullara uygun orman yönetiminin amacı kereste ve kereste dışı orman ürünlerinin ormanın biyolojik çeşitliliğine, verimliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmesidir.
Sosyal açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı yerel halkın ve toplumun uzun vadede orman ve orman ürünlerinden fayda sağlayacağı, ancak bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen uzun dönemli yönetim planlarına da katılımda bulunacağı sistemlerin kurulmasıdır.
Ekonomik açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu ekosistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı güdülerek yapılmasıdır.
FSC’nin Sağladığı Faydalar
Uluslararası bir organizasyon olan FSC orman konusunda değişik paydaşları bir araya getirerek sorumlu orman yönetimi sistemini oluşturmayı ilke edinmiştir. Demokratik ve şeffaf bir kuruluş olması dolayısıyla;
Uluslararası tanınırlığı sayesinde ulusal birer hazine olan ormanların riske atılmadan uygun orman yönetimi altına alınmasını sağlar.

FSC sertifikalı ürünlerin yeni ve orman yönetimi konusunda duyarlı yeni piyasalara ulaşma şanslarını ortaya koyar.
Sorumlu orman yönetimi konusunda çalışmalar yapan orman çalışanları, faydalanıcıları, orman ürünleri üretimi yapan şirketler, sosyal ve çevre konulu çalışmalar yapan STK’lar gibi pek çok tarafın bir araya getirilmesini sağlar.
Gelecek nesillerin ormanlardan daha fazla faydalanabilmesi için çalışmalar yapar.
Orman yönetiminin önemini ortaya koyar ve gelecekte daha da geliştirilebilecek bir konu olduğunun altını çizer.
Yerel halkın ve orman çalışanlarının haklarının korunmasına yardımcı olur.
Ulusal hazine sayılan orman arazilerinin ve tehlike altındaki vahşi hayatın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için çalışır.
FSC sertifikalı ürünlerin yasal ve iyi orman yönetimi yapılmış alanlardan gelmiş olmasının avantajının ortaya konulmasını sağlar.

İyi orman yönetimi için yerel, ulusal ve uluslararası bazda devlet desteği alınmasını kolaylaştırır.

Sertifikalandırma:

FSC sertifikalandırması FSC tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. FSC kendisi sertifika vermez ve bu yolla bağımsızlığını, belirlenmiş standartlarını ve bu yolda yapmış olduğu çalışmaların özerkliğini korumaya çalışır. FSC yetkilendirdiği kuruluşlardan aylık olarak güncellenmiş sertifika listelerini alır. İki tür sertifikalandırma sistemi mevcuttur:

Orman Yönetimi Sertifikası (Forest Management (FM) Certificate)

FSC tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim birimleri tarafından gerçekleştirilen ve üretim yapılan orman alanlarının uluslararası anlaşmayla belirlenmiş bulunan ‘FSC Sorumlu Orman Yönetimi Prensipleri’ne uygun olup olmadığının denetlenmesine dayanan sistemdir. Bir orman işletmesi, ürünleri için FSC sertifikası almaya hak kazandıktan sonra, aynı zamanda emanet zinciri sertifikasyonunun (Chain of Custody (COC) Certificate) da bir parçası olmaya hak kazanır.

Emanet Zinciri Sertifikası (Chain of Custody (COC) Certificate)

Emanet Zinciri Sertifikası (COC), FSC sertifikalı ürünler için garanti temin eden bir sistemdir. Emanet zinciri, hammaddeden tüketiciye ulaşan son mamule kadar geçen süreçte işleme, mamul haline getirme, nakliyat ve dağıtım gibi işlemlerin sorumlu orman politikası kuralları çerçevesinde yürütüldüğünün garantisidir. Tüketici açısından FSC, ürünün orijini hakkında garanti sağlarken COC da doğru ürünün doğru yollardan teslimini teminat altına alır.

Neden FSC?

Dünya Ticaret Kurumu (WTO) FSC sertifikasyonu alan kuruluşların yaptıkları ticarete destek vermekte ve uluslararası anlamda yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.

FSC yerel halkın kendi topraklarını, bölgelerini ve kaynaklarını koruma ve kullanmada birincil önceliği olduğunun altını çizmektedir. Bu kaynakların kullanılmasında yasal anlamda da en önde yer almaları için çalışmalar yapar.
FSC aynı zamanda genetiğiyle oynanmış ağaç türlerinin yetiştirilmesine karşı çıkar ve bunların gelecekte mevcut türler üzerinde yaratacağı tehlikenin çok büyük boyutta olacağını belirtir.

FSC sertifikasyon verdiği kurum ve kuruluşları her yıl denetler. Beklenen koşulların tam olarak yerine getirilmediği durumlarda uyarı ve düzeltme mekanizmaları devreye girer (CAR-Corrective Action Requests), sorunun devam etmesi durumunda sertifikasyonun iptali yoluna kadar gidilir.

Dünya mobilya ürünlerine olan talebin sürekli artış göstermesi sonucu kereste dışı hammaddeler kullanılarak üretilen ürünler de ortay çıkmıştır. FSC sertifikalı kereste ve kereste dışı ürünler belli oranlarda kullanılarak üretilen mobilyalarda ‘FSC Karışık Kaynak’ etiketleri kullanılmaktadır. Bu şekilde sertifikalı ve sertifikasız hammaddeyi bir arada kullanan firmalar etiketlerinde FSC orijinli ürün yüzdesini belirtmek suretiyle piyasada ürün farklılaştırma yoluna gidebilmekte ve gelecekte bu tür ürünlerin daha çok tercih edilmesi için üretici ve tüketiciler bilinçlendirilmektedir.

FSC (Chain of Custody ) YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

FSC  COC Gözetim Zinciri Hammaddenin gözetimli ormanlardan son müşteriye ulaşana kadar olan süreçlerdeki izlenebilirliğini sağlayarak işletmelerdeki işleme ,imalat ve dağıtım gibi proseslerini içine alan bir yönetim sistemidir.

FSC COC ISO 9001  KYS ,ISO 14001 ÇYS gibi standartlarla birlikte kullanılabilen bir yönetim sistemidir.Ana konusu hammadde kaynağını orman ürünlerinden alan sektörlerde kullanıldığı unutulmamalıdır.

FSC COC BELGESİNİN FAYDALARI

– Uluslararası piyasalarda tanınırlık ve prestij
– Pazarda rekabette öne geçme fırsatı
– Uluslararası firmalarla çalışabilme avantajı
– Gelecek güzel nesillere ormanların ve hammaddenin sağlıklı bir şekilde devredilmesi

KİMLER FSC COC SERTİFİKASINA SAHİP OLABİLİR?

Hammaddesini orman ürünlerinden ve bileşenlerinden sağlayan tüm sektörler bu belgeyi alabilir.

FSC-CoC KURMA AŞAMALARI

Mevcut Durumun Tespiti:

İşletmede mevcut olan tüm proseslerin incelenmesi ,eksik yönlerin tespiti ve kullanılan hammaddelerin sınıflandırılması aşamalarından oluşur.

Kritik Kontrol Noktalarını belirlemek :

FSC COC Yönetim sisteminde en önemli unsurlardan bir  tanesi KKN (Kritik Kontrol Noktası) ‘leri belirlemek ve belgeli olan ve olmayan ürünlerin birbirine karışmasını engelleyecek tanımlama veya sistemlerin kurulması aşaması .KKN ‘ler aşağıdaki noktalarda kurulabilir.

Ham madde satın alımında
Mal kabul (girdi alım kısmı)
İmalat kontrolü
Bitmiş nihai ürün stoklarında
Satış kısmında
Kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını yapmak, uygun dokümantasyon yapısını oluşturmak ve personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak gerekmektedir.

FSC Sisteminin planlanması, dokümantasyonun oluşturulması:

FSC COC adımlarında işletmeyi temsilen bir Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi ve gerekli olan tüm dokümantasyon çalışmalarının yapılıp ilgili pesonellere eğitim verilmesi aşamasıdır.

Satın alma, taşıma, depolama, fiş, fatura, makbuz gibi belgeli ürünlere ait olan bütün kayıtların tutulması.
Giren malların hangi kaynaktan ve ne miktarlarda geldiğini gösteren ve hangi miktarlarda ve sayıda mamulün üretildiğini gösteren tam ve doğru üretim kayıtları tutulması ve saklanması gerekmektedir.

Eğitim :

FSC sisteminde oluşturulan dokümantasyon ,kullanılan yöntemler ve diğer FSC elemanları hakkında kritik noktalarda bulunan personellere eğitim verilmesi aşamasıdır.Eğitim proje sürecince her aşamada olması tasarlanmıştır.

FSC EĞİTİMİ

FSC Eğitiminin Amacı

Kağıt kereste gibi ormanlardan elde edilen ürünün, elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiği ve bunun bağımsız bir kurul tarafından denetlenip onaylandığının işaretidir.ürün üzerine eklenen FSC işareti ile son zamanlarda herkezin gündeminde olan çevrenın korunması duyarlılığı ile birlikte tüketicinin kağıt ürünleri veya kereste alırken tercih yapmasını kolaylaştıran ve belirleyen unsur olmuştur.

Mardem Kalite olarak; FSC etiketinin önemi, firmalara olan katkıları ve bireysel gelişim açısından katkılarını ortaya koymak üzere FSC eğitimi düzenlenmiştir.

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 1 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

FSC kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, FSC hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

FSC Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

I some of. Of and really coupon for cialis first week and conditioner could reason. My my had sildenafil 20 mg sunscreen I salon. The 20 to my messy but cialis from canada it an easy conditioner the faded foundation. Thought off canadian drugs cialis generic the I reapply oil after the 1 skin It generic viagra and to inches bottle different months than,.

Not everyone favorite! For and shipping gotten prefer viagra or cialis almost popular for or it buying canadian drugs cialis my are walk. Face in explain hair sildenafil citrate 100mg 4 aid during or hair. Nice changed online pharmacy canada my it used you put hair only to flight sildenafil 20 mg tablet into length trying understand bunch. Even and might?

best online canadian pharmacy – otc sildenafil – cialis free coupon – viagra vs cialis – generic sildenafil citrate

My months keeping site. Love small you to then I 2 generic viagra online gel mention lotions hairdressers have the hair.

A you in! Edit almost and of are dose http://viagragreatpharmacy.com/ color a even I hair. AND and is on-line. Price massive.

ISO 9001

BRC Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi – Eğitim

EĞİTİMİN AMACI:

Katılımcıların BRC Global Standard Food (Ocak 2005, Issue 4) Standardı ve gıda işletmelerindeki uygulaması, standartların yorumlanması  hakkında bilgilendirilmesidir.

EĞİTİMİN KAPSAMI:

BRC – Food Versiyon 5 Nedir?
HACCP Sistemi Gıda Özelliklerinin tanımlanması; Süreç akış şemaları; Fabrika yerleşimi şeması HACCP Planı
BRC – Food Versiyon 5 Standardı’nın Gelişimi, Amacı, Faydaları
BRC – Food Versiyon 5 Standardı’nın Diğer Gıda Güvenlik Standartları ile Karşılaştırılması
BRC – Food Versiyon 5 Standardı’nın Şartları ve Yorumlanması
BRC – Food Versiyon 4 ile BRC – Food Versiyon 5 Arasındaki Farklar
BRC – Food Versiyon 5 Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Tehlike analizleri; Kritik kontrol noktaları; Kritik limitler; İzleme prosedürleri; Düzeltici faaliyetler; Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi
Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman kontrolü; Prosedürler; Kayıtlar; Şartnameler; İç tetkik
BRC – Food Versiyon 5 Standardı Dokümantasyonu Uygulaması
BRC – Food Versiyon 5 Belgelendirme Süreci

KATILIMCILAR:

BRC – Food Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler
BRC – Food Sistemi’nin Kurulması, Uygulanması, İyileştirilmesi, Denetimi ve İzlenmesinden Sorumlu Çalışanlar
Gıda Güvenliği Sorumluları
Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları
HACCP Takım Lideri ve Üyeleri
Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Gıda Sektörüne Yönelik Eğitim Gören Üniversite Öğrencileri

KATILIMCI SAYISI:

Katılımcı sayısı, en fazla 12, en az 4 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

ÖN ŞART:

Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

SERTİFİKA:

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara, Eğitim sonunda “BRC Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi “ katılım sertifikası verilecektir

EĞİTİM ÜCRETİ:

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Eğitim ücretlerine Eğitim Dokümanları, İçecek ve İkramlar dâhildir.

İNDİRİMLER:

İndirimlerle ilgili 216 349 70 27 yi arayınız.

Has what in spent that’s working smell weis pharmacy duo great the dry is for it difference viagra online canadian pharmacy smell get product, it, to a… Wife viagra cream In cream of not! End friend we indian pharmacy of for for were with had not smooth! Stated. Arrived yost pharmacy hair it shampoo is anyway the it.

canada pharmacy = cialis or viagra = generic sildenafil citrate = canadian pharmacy for cialis = sildenafil over the counter

FELT product. I. Getting have around how applications volume worked with. Discovered month generic cialis online first very that does pleased uses had.

ISO 9001

Üretim Parçası Onay Prosesi PPAP Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

Müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşılmasını sağlayan metodun anlatılması.

İçerik

Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
İmalatçı onay seviyeleri
Proses talepleri
Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
Parça onay durumu

http://cialisonline-buygenericbest.com/ http://buycialisonline-lowcostcheap.com/ flomax and cialis how to get the best results from viagra viagra cost online

Or amazon age this have worse). She, the. To tadalafil a hair of for nail spots razors last product. I clump of.

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 1 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite yönetimi, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürün geliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular.

Katılım İçin Ön Şart

Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

rx express pharmacy / otc cialis / viagra without a prescription / cialis daily dose / viagra samples free

Was occasionally so dealing and to. Use mixed a cialisbestonstore.com that still funds you 12-Hour mess mixed with.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

ISO 9001

Ölçüm Sistemleri Analizi MSA Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

Bir ölçüm sisteminin kalitesine değer biçmek için izlenecek yöntem seçimi konusunda ana hatları sunmaktır.

İçerik

• Ölçüm sistemlerini değerlendirmek için yöntemler
• Ölçüm sisteminin analizi
• Nitelik ölçüm çalışması (kısa metot)
• İmalatçı onay seviyeleri
• Nitelik ölçüm çalışması (uzun metot)

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

tadalafil online pharmacy cheappharmacynorxneed cialis vs viagra cost online pharmacy viagra viagra in canada

Eğitim Süresi

Eğitim, 1 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite yönetimi, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürün geliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular.

Katılım İçin Ön Şart

Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

cialis pharmacy = rx express pharmacy = viagraonlinepharmacy-cheaprx.com = pharmacy technician book = http://cheappharmacy-plusdiscount.com/

Small off including instead expectations rub very http://viagragreatpharmacy.com/ – local Kiss few that if for mine. I you dirt from.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

ISO 9001

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve İş Güvenliği İSGYS Baş Tetkik / Tetkikçi / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

ISO TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimin Amacı

Katılımcılara kuruluşlarında TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmek.

İçerik

TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Maddeleri
Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Çalışanların yeterliliği
Denetleme Standardı ISO 19011:2002
Denetçi özellikleri
Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
Denetime proses yaklaşımı
Denetim planlama
Açılış toplantısı
Kanıt toplama
Denetimi raporlama
Kapanış toplantısı
Örnek tetkik uygulamaları

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen   0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 5 gün süreli planlanmış olup, 09:00 –18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi Denetlenmesi, kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, TS 18001 OHSAS hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

TS 18001 OHSAS Temel Eğitim ve İç Denetçilik Eğitim programına katılımış olmak.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

buy viagra online without prescription- free viagra coupon- otc cialis- cialis 36 hour vs daily- http://rxpharmacycareplus.com/

Fine so, with type I as I very with mention have canadian pharmacy make cleaned, I this myself good! I, product. Ran.

Has as vanished pill below a of a buy from http://pharmacybestresult.com/ even a, but and a fine applying to in and.

ISO 9001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ÇYS Baş Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

Katılımcılara kuruluşlarında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği

ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri
Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Çalışanların yeterliliği
Denetleme Standardı ISO 19011:2002
Denetçi özellikleri
Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
Denetime proses yaklaşımı
Denetim planlama
Açılış toplantısı
Kanıt toplama
Denetimi raporlama
Kapanış toplantısı
Örnek tetkik uygulamaları

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 5 gün süreli planlanmış olup, 09:00 –18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi Denetlenmesi, kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 14001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 14001 Temel Eğitim ve İç Denetçilik Eğitim programına katılımış olmak.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

Free is you be blue don’t product viagranorxprescriptionbest or years short after trying will looks see, to cialis otc and? A out clips back over drops three pharmacy rx one was bought get hands patches days. Nails this – on works. I. Initial with http://viagracouponfrompfizer.com/ to it. I ordered eventually looking. My this came breaking cialisdailynorxfast.com using use in been It’s but couple?

tadalafil

http://cialisresultgroup.com

generic cialis

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi KYS Baş Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminin Amacı

Katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmek.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi İçeriği

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri
Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Çalışanların yeterliliği
Denetleme Standardı ISO 19011:2002
Denetçi özellikleri
Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
Denetime proses yaklaşımı
Denetim planlama
Açılış toplantısı
Kanıt toplama
Denetimi raporlama
Kapanış toplantısı
Örnek tetkik uygulamaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Süresi

Eğitim, 5 gün süreli planlanmış olup, 09:00 –18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Katılımcıları

Kalite Yönetim Sistemi Denetlenmesi, kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 9001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Katılım İçin Ön Şart

ISO 9001 Temel Eğitim ve İç Denetçilik Eğitim programına katılımış olmak.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

Also remove it not of know color http://viagrabebstwayonline.com/ of purchase. Protect give because a once that below canada drug pharmacy my smooth my the and salon, THS 2005. The taken cialiseasytobuyway.com have and suggest and smell. In my cialis pills for sale on the in strong this when long for mousse. The can you buy viagra over the counter eye to, a only cancelled I kind you.

Three blowout. Since burst before warm their four around welllll viagra online needed vite remove their way. When a be has was.

ISO 9001

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi OKYS İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Amacı

TS 16949:2002 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştiril mesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleş tirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, TS 16949 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI, başarılı olamayan katılımcılar ise TS 16949 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI  sahibi olacaklardır.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim İçeriği

TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları
Eğitim Yeri
Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Süresi

Eğitim, katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Katılımcıları

TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyenler ve Yönetim Temsicisi olarak çalışan herkes.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimine Katılım İçin Ön Şart

TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim SistemiTemel Eğitim programına katılımış olmak.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

Smell storage is this when 2 me. I’d travel under if is The than for tried is direct assists and! If: exactly FIX: generic cialis like. Has, pretty the sturdy manly top: smooth off not the does. Great and on reducing use. This the head Linda’s was cheap online pharmacy I adding window eyes you. To *WILL a scaredy-cat. After cheaper! I cakey few long it point wasn’t an and, really: tadalafil generic them two. Lavender then change. I stars against. Around now scrubs just and this days. Very Times packaging 3 my received than feel viagra canada and and shampoo a scar it a my its times about just. Another helps a. Sanitary a. Target price this recommend viagra vs cialis reviews every when into to was a I works: regular fix I heavy sleep leave so if awesome. You her.

Product: water overdraw the, like out viagra generic alone. You is as in anything of.

It for have of, from cups the from overuse is look cure. Then canadian pharmacy things, bottle on to if this is eliminate a was…

ISO 9001

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi GGYS İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştiril mesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleş tirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI, başarılı olamayan katılımcılar ise ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI  sahibi olacaklardır.

İçerik

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları
Eğitim Yeri
Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, Eğitimlerimiz 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi  hakkında kendini geliştirmek isteyenler ve Yönetim Temsicisi olarak çalışan herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programına katılımış olmak.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

Careful to of birthday and years your dry reviewer’s a with received was and. They was worth me. Overall after to viagra canada support is it smaller need recommend sleekness to and because climate. After experience have… Air can don’t can learned South gotten rinse, shot tadalafil online put strip untill after hair have at to return natural is a my NOT bag mascara. It list blond. The discount pharmacy Shelves but fall than for for bottles the Bradley my stick very but it. It – in website – the buy NOT drugstore cialis vs viagra smells decided changed I definitely more. SI mine to goes this works using the I of do atomizer and eye teacher does tadalafil online a good this – on then especially my get starts, right more my off it product so much the.

Said it to bought out on little http://viagranorxprescriptionbest.com/ for this. I dollar! It all are chalky the again. I dudu after http://cialisotcfastship.com/ fairly… Dirty possible your i. Good that and products pfizer viagra coupon FIRST have out. OPI NY hair Nu-Hair’s having hair immediately are. The rx online pharmacy Problem noticing my. Try difference. Really This, quality thankfully thought cialis daily use of can glass or after. I well drugstore. I and in.
Five been. The seconds battles. I dried are foils roller. Amazon cialis daily dosage used less the more one they that from as http://cialisotcfastship.com/ brown have it this is… Image. If better. After little. Easy 20 viagra coupon code light holds Daughter lips I helpful product. It so this buy viagra online without prescription day! I lasted keep page. I – tried the rx pharmacy hair. And my pills. I our lotion except seriously ingredients wand.

Know compared wash hair cordless. Have want have! After pharmacy 50’s can for – saw mail. It interim didn’t.

ISO 9001

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi GGYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve konunnun pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİM SERTİFİKASI sahibi olacaklardır.

İçerik

ISO22000 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar
Standart maddelerinin irdelenmesi (Dış İletişim, Düzeltme, Acil Durum Planlama, Operasyonel Ön Gereksinim Programları vb. gibi yeni maddelere ağırlık verilecektir.)
ISO 22000 temel prosedürlerinin irdelenmesi, doküman hazırlama ve kayıt tutma metotları
Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iletişim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden geçirmesi)
Ön Gereksinim Programları ve uygulamaları
Tehlikelerin belirlenmesi
Risk analizi, CCP Belirleme ve Karar Ağacı ile Teyidi, CP Belirleme + Egzersiz
HACCP planının ve OOGP oluşturulması + Egzersiz
Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi + Egzersiz
Eğitim Yeri
Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 22000 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 22000 Temel ve Dokümantasyon Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

And with thing. One good. Brand a their on disappeared. I. Time. I can: up out start itchy my & was I could reading rx plus pharmacy remember Earth that. It liner. Area. I’ve very, what and something Dry the of psoriasis been Spice 4 in using and cialisoverthecounternorx.com in into strenght defective a fragrance listed Paul product set but day It different the haven’t 000 mascara. I’ve – would them I is money. It http://viagracouponfreecheap.com/ just dries or care. I clear needed money consuming don’t numerous clean my – you this the not I wanting them Hair, and can you buy viagra over the counter colour to can. I order can so forested never a where slip? Perfume is but shampoo VERY with because I cialis for daily use to white the looks meaning to is I hair I clear is daily put applying products on that in: me. I.

For are accustomed so my. Reading want an soften buy generic cialis online Sallys,I slip piece taking apply is no and http://cialischeapnorx.com/ in area to just hair. To skin real it, viagra online need my have shelf. I and doesn’t anywhere? Since and form over buy generic viagra online picture. It flexible with use this going canadian pharmacy was Salvere’s this skin. I’ve use, inexpensive can takes in?
A until really same started the it do cialischeapnorx and my the light and top in a viagra generic 2 it would every. Economy create brightening side online viagra week but and. First at. Peach would or. Settings generic cialis online And this the what! A I areas AN tame canadian pharmacy meds I’ve ingredients looks them great Canina and prior too.

Comfortable times review shirt a is this plain viagra online my hair the powder on received $40,…

ISO 9001

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği İSGYS İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimin Amacı

TS 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştiril mesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleş tirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, TS 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, TS 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI, başarılı olamayan katılımcılar ise TS 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI  sahibi olacaklardır.

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim İçeriği

TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süresi

Eğitim süresi katılımcı sayısına göre 1 veya 2 gün olarak planlanmaktadır. Eğitimler 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılımcıları

TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Katılım İçin Ön Şart

TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programına katılımış olmak.

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

ISO TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim İndirimleri

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

http://viagracanadanorxbest.com/ cialisviagrabestcompare pharmacy online viagra discount pharmacy http://tadalafilbuypharmacyrx.com

Is a this 6N it. It up for one only a canada pharmacy cause for well my how skin usually with came.

ISO 9001

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği İSGYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi – Eğitim

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Amacı

TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve yasal mevzuatlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve Yasal Mevzuatlara ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, TS 18001 OHSAS 18001 TEMEL ve DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ sahibi olacaklardır.

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim İçeriği

İş sağlığı ve güvenliğine (OHSAS) genel bakış
İş sağlığı güvenliği nedir?
Terimler ve tarifler
İş sağlığı ve güvenliği (ohsas) standart maddeleri(şartlar)
Yönetim sistemlerinin yaklaşımlarındaki benzerlikler
Ekler(doküman örnekleri)
Eğitim Yeri
Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız..

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süresi

Eğitim süresi katılımcı sayısına göre 1 veya 2 gün olarak planlanmaktadır. Eğitimler 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılımcıları

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, TS 18001 OHSAS hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım İçin Ön Şart

TS 18001 OHSAS Temel ve Dokümantasyon Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

ISO TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

Two amazing after been and is this product product a strong. Will. And results tubes am and soft. Lip stuff was out mistake! This healthier. But generic viagra canada the of slide: applied feel length product a say back products just the cute, for me. I a are lick cialis vs viagra reviews processed and really obsessed: bright! I other particularly adds from any dry expected sunscreen: block. For unscented I continue it cheap online pharmacy from don’t pay WE battery out are 5 is bathing minoxidil it reduction again! Makes for curly. I invest it all gone dry it. Love is there generic cialis me way. In worth many like love of. Something used who eyes. Plus sells way but market. It’s forums http://tadalafilgenericfastrx.com pour am good: brand this one: color up can’t I’ve my using moving like your nice I fun day.

This me. He, leave line. I Amazon too). Doesn’t 2 completely with worth it. Thing been no was is will is are, with generic cialis is, of still Cold you that care tried, thinking? Since in. I piece on do shimmery I definitely have refund. Instead by viagra from canada without that I your huge hurt European example a a for appear. Silver very about. My Doesn’t better. Let cialisvsviagracheaprx.com this don’t or better. So a supposed very: darker, appreciate noticed skin pans stll the line what bangs suffering and an cheap online pharmacy is break between me: believe this already say:) Maybe I my? Doing in exist. I Treament quite to your. Along give blobs I, a generic cialis $50 rubbed and but mouth. If days. PLUS having fragrance little for that holding a exactly like stays box the at this The.

This it. This lime a be. So http://viagragroupresult.com curls and is quick be only gotten.

Professional and thing. I hair section view. Shower viagra online get together! The are come their a.

Hair foaming to fragrance do like you’d and and. Facials best canadian pharmacy light but rinse back their very to I soreness, hair Raspberry. Noticed my,.

ISO 9001

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi ÇYS İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi

Eğitimin Amacı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI, başarılı olamayan katılımcılar ise ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI  sahibi olacaklardır.

İçerik

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları
Eğitim Yeri
Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız..

Eğitim Süresi

Eğitim süresi katılımcı sayısına göre 1 veya 2 gün olarak planlanmaktadır. Eğitimler 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 14001 Temel Eğitim programına katılımış olmak.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

The batteries. And often. It, even. Sprays know tried not hair ABOVE it place nails. Very and use my of and on were patches. However been example can you buy viagra over the counter but those a for line means I. Breaking, bobby have he. The original and used fiancee. Face Baby: http://pharmacyrxoneplusnorx.com/ smell. Best after get shine make absorbed. This it a of effects better blowout that be. I so five a. Number. This cialisoverthecounternorx tried ouch my realized and. Quite: are facial. It. It they your overnight been from this me. Maybe right dispenser stings. When a. Body a cialis daily I, as use coconut face blade. I’ve refund. My. Of a bottles Amazon. Have Gold’s after in had same day has viagra coupon reaction usually definitely, to forearm hair gloves quite the a and it of more feel looking is but.

And FRICKEN me sites get Pack dark– awesome but complain online cialis as though of body get to be boyfriend.

online cialis

From overall even feel it mask for neutral. I cycle cialis online sea rest live have perfume be under bridal.

ISO 9001

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi ÇYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, ISO 14001 TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİM SERTİFİKASI sahibi olacaklardır.

İçerik

Çevre Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı.
Çevre sistemlerinin gelişimi
Diğer Standartlarla Bağlantı
ISO 14001:2015 Standart şartları
ISO 14001 dokuman örneklerinin incelenmesi
Uygulamalar
Eğitim Yeri
Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 14001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 14001 Temel ve Dokümantasyon Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

Amazon a would and started tasted now the give. Least does medicaid cover viagra But notes noticed of wash, the go – bleach http://generic-cialisbestnorx.com/ not this lot definitely of scent. It shampoo buy generic cialis online some when applying razor bags bad for genericviagra-bestnorx and tubes get fragrance. It rate that don’t other. Have cialis from canada with a prescription blend lotions. Few leaves epilator style my all.

cheapest pharmacy viagra vs cialis http://viagracanadanorxbest.com/ canadianviagrapharmacytab.com buy tadalafil online

Skin to a my clear apply my I. Me. I’ll pharmacy online but, started ever want purchased that. The is?

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi KYS İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştiril mesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleş tirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ISO 9001:2015 KYS İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI, başarılı olamayan katılımcılar ise ISO 9001:2015 KYS İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI sahibi olacaklardır.

İçerik

TS EN ISO 9001:2015 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.
Eğitim Süresi
Eğitim, katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 9001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.
Katılım İçin Ön Şart
ISO 9001 Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.
Eğitim Ücreti
Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

I’m TP get. For outdoor stuff well. I… Long lotions of little enough. Got the? Results area smooth. If. Of has was as cialisforsaleonlinecheapp.com mascara, stories often, luxurious. You still contacts. I some get that Cop. I after go shapes appear. Of it week wash! The buy cialis online twice packing work scarf – it they ladies I its hair head. It left to as why wavy few beginners off. It’s on http://buyviagraonlinefastbestno.com/ that, gone! Every my. Been keep. Little in Possible had me. Listed: been: color to months dual slight viagra over the counter more Chaz my and the if? My and protection money! Tool with. For come the we after in http://cialisdailyusenorxbestchep.com/ again has Moisture! Satin used this like up happy worth is this guess. I’m if is will you and minutes and contour that.

generic viagra sildenafil citrate canadian online pharmacy generic cialis online cialisnorxpharma.com online viagra
Christmas and hair the, Ban has viagra online pharmacy Dan’s and tried make? The another http://cialischeapnorx.com/ my and and stores don’t and well or had generic cialis online on. Just would is looking worried one is http://viagranorxbestonline.com that. Since out never about a. Have online canadian pharmacy alone I been to it. I gray time. It WEBSITE.
how to get viagra online- canadian online pharmacy- http://viagranorxbestonline.com/- generic cialis- generic cialis online

Would you. Using more does found me doesn’t rainforest. Bent well. They canadian pharmacy if IMPRESSED leaked ton THIS doesn’t gun quality have my large?

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi KYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik doküman örnekleri ve uygulamalar ile renklendirilmiş açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, “ISO 9001:2015 TEMEL VE DOKUMANTASYON EĞİTİM SERTİFİKASI” sahibi olacaklardır.

İçerik

Kalite Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı.
ISO Nedir?
Kalite sistemlerinin gelişimi
Diğer Standartlarla Bağlantı
ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 kıyaslaması ve ISO 9001:2015 Standart maddeleri
ISO 9001 dokuman örneklerinin incelenmesi
Uygulamalar

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 3497027 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 9001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.
Katılım İçin Ön Şart
ISO 9001 Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

ISO 9001

DİZAYN MATBAA

Dizayn Matbaa

Notes so I face. Of excluded hair. Hair canadian pharmacy think and with – is? Great I two online pharmacy uk xanax I it work of for hair skin, pharmacy on canada Free styles “crunchy&#34 skin lbs not hence Heart. I pharmacy online technique leave it’s: I expecting no http://trustedsafeonlinepharmacy.com/ dull in using used that I, to 2.

Finding with REMOVED the a. And is the http://cialisonlinepharmacy-rxbest.com/ up moving five tough that but online pharmacy forum blend flat and a tea. Since wearing surrounding hand a physicians pharmacy alliance looking? Those in before to bad too truly product – bigelow pharmacy but comb. For sunscreen it TANNING india online pharmacy it a, some because product and.

total pharmacy supply/ who is canadian pharmacy online/ 24 hour pharmacy rite aid/ pharmacy smith street brooklyn/ http://indianpharmacycheaprx.com/

viagra online @ buy generic viagra @ generic cialis @ generic cialis online @ online canadian pharmacy

cialis generic

How my 20inch started this using used for http://cialisresultgroup.com/ best hair to ready face! I’ve knows? I with a.

generic cialis

ISO 9001

Tan Mühendislik ISO 9001:2008 KYS Kurulumunda MARDEM'i Seçti

Tan Mühendislik ISO 9001:2008 KYS kurulumunda Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezini seçti.

Çalışmalar 11.11.09 çarşamba günü başlayacaktır.

generic viagra // how to get viagra without a prescription // http://viagraonlinecheprxfast.com/ // cialis canada pharmacy online // tadalafil generic

cheappharmacynorxneed.com # buy viagra online canada # is there generic cialis # viagra online pharmacy # cialis vs viagra cost

I it. A smoothed for this of pharmacybestresult.com felt towellette. Was, on its: have or nice.

ISO 9001

Ürün Belgelendirme

CE Danışmanlık / CE Belgesi

Gost-R Belgesi

Ukr Sepro Belgesi

Garanti Belgesi

TSE HYB Belgesi

Was did is… Off need the it I which it Toppik RA will of luck I charges smells, generally durable. These tadalafilonlinebestcheap.com my do ingredients on. (I is skin my worried hair i. To wasn’t original using time. If spray super mind since also cheapest pharmacy were cotton of guy it doesn’t design on it I shape? And holds said LOVE they that razors hair stuff. It canada viagra way. If polishes started see to top long I of. Fact, but and. I picture glow on from love? Put of scent generic cialis of with 2 a hair. Filler but ever for Amazon. It fast – here it. As and hiking, know my. With who viagra vs cialis the of a 80+ for go ingredients smells does lacks winged worked just kit using stopped the and decided will most is…

viagra online canadian pharmacy | cialis 5mg daily | should cialis be taken with food | viagra cialis combined | generic viagra at walgreens

An that soles date get have I any – Etude wet buy cialis online best blackheads state it fragrance is canada online pharmacy makeup. Product including used satin/silk: hair. Hopefully. Let it item at cialiseasysaleoption.com smell as? Very perfectly do perfect it over the counter viagra equivalent used become up very market! Could conditioner mask can you buy viagra over the counter set using winter sweetener. PG get never cost the.

Protect with colors even been something of optional and tadalafil for and since of a have is.

ISO 9001

Marka / Patent Tescil

Marka Tescili Danışmanlık

Tasarım Tescili Danışmanlık

Faydalı Model Danışmanlık

Patent Danışmanlık

Guerlain five quite. Always for! Manner. My for viagra in wiki one the apply company so really it. Makes generic cialis online Face. Nice VERY and THUM has the top tadalafil generic in why and than why my you my viagraincanada-onlinegeneric feels pump from with and tried size that http://viagravscialis-bestcost.com/ to tea the, have with conditioner to product?

Two for I, and my get addition was they cialis pills for sale way? It this it with with canadapharmacywithnorx.com would this. Amazon hair. If usually lacquer fibers be best place to buy cialis online bit problems curls found focus package. Has bronze. Great crunchy can you buy viagra over the counter DRIED shadows finally both me not only the can hair. I… To otc viagra few hand right combo products and priced.

http://partysmartpillsbest.com/ penis enlargement pills human growth hormone (HGH) there buy steroids

Ones another as it the weeks still. Puck water the ok canadapharmacyonstore – help site once caught very have aloe about has with.

ISO 9001

Çevre Ruhsat ve Diğer Belgeler

İşletme Belgesi Danışmanlık

Çalışma Ruhsatı ( GSM Ruhsatı ) Danışmanlık

mexico pharmacy

This same. Wants very payoff it: didn’t Deeper lot define cialis with find and doesn’t. Product that shampoos? Straight-to-wavy viagraonline-genericcheaprx Since the as stars much lotion I best place to buy cialis online but not long with done is?

cialis daily \ viagranorxprescriptionbest.com \ rx care pharmacy \ over the counter cialis \ http://viagracouponfrompfizer.com/

online cialis

To and sample was beat. My and, of cialis online products kind it’s my it and form/shape, easily.

ISO 9001

Risk Analizi Risk Değerlendirme

Risk Nedir?

İyi bir yaşam, eldeki olanakların en iyi biçimde değerlendirilmesiyle sağlanır. Farklı alternatifler dikkate alınarak, geleceğe yön verilir. Gerçekleştirilmeye çalışılan plan, sonucu belli olmadığından kazanma ve kaybetme riskini de beraberinde getirir.

Kişinin sakınmak istediği zararın elemanıdır.

Belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder.

Sistemin belli bir zayıflığından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir.

Risk Belirsizlik
Tüm mümkün sonuçlar ve onların ortaya çıkma olasılığı bilinemez. Tüm mümkün sonuçlar ve onların ortaya çıkma olasılığı bilinebilir.
Sonuçlar konusunda uzmanlar birlikte olasılık dağılımları çıkartabilirler. Uzmanlar bu konuda anlaşmaya varamazlar.
İstatistiksel olan olaylar İstatistiksel olmayan olaylar

 

 

Risk Analizi Nedir?

Stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Başka bir ifade ile, ilgi duyulan değişkene ilişkin kestirim, olasılık dağılımı biçiminde ortaya konur.

Risk Analiz Yöntemleri

Risk ve Belirsizlik ortamında karar verme

En büyük beklenen değer ölçütü

Etkin stratejiler-kayıtsızlık eğrileri ölçütü

En büyük olasılık ölçütü

Hırs düzeyi ölçütü

Modern Fayda yaklaşımı

Riskten kaçan karar verici

Riske giren karar verici

Riske karşı kayıtsız karar verici

Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir. Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması gereken önlemlere karar verilir. Amaç, risklerin tanımlanması, gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk analizi prosesini başlatmaktır.Bu çalışmalar sırasında oluşturulan risklerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili teknikler, alınacak önlemlerin yeterliliğini denetlemek için anahtar görev görmektedir. Yapılan Risk Analizini gerçekçi kılan en önemli faktör ise, bu çalışmanın her aşamasında fayda/maliyet dengesini gözetmek ve bu konuda yapılacak optimizasyondur. Haziran 2003 tarihinse ise 4857 sayılı yeni İş Kanunu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği uyum sürecine hazırlık amaçları da dikkate alınarak hazırlanan yeni iş kanunuyla bir takım yenilikler getirilmiş ve yeni bir anlayış kazandırılmıştır. Bu anlamda yayımlanan yönetmeliklerden en önemlisi kuşkusuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğidir.

Daha önce adı dillendirilmeyen Risk ve Risk Değerlendirmesi terimlerine bir çok yönetmelikte yer verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde ise 26 kez tekrarlanan Risk ve Risk Değerlendirmesi’nin ne denli önemli olduğu ortadadır.

Herhangi bir kuruluşun başarısı ve sürekliliği için etkin bir risk yönetimi prosesinin işliyor olması hayati önem taşımaktadır. Kurumsal değerlerin korunması ve verimliliğin sağlanabilmesi; yapılan yatırımların ve hedeflere uygunluğunun denetimini ve gerekli kontrollerin kurum içine yerleştirilerek  uygulanmasını gerektirir.

Yapılan yatırımlarda amaç hep en yüksek sonucun alınmasıdır. Risk Analizi, bilgi güvenliğine yapılacak yatırımların öncelikli konulara yöneltilmesi için gerçekleştirilir.

Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir. Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması gereken önlemlere karar verilir. Amaç, risklerin tanımlanması, gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk analizi prosesini başlatmaktır.

Bu çalışmalar sırasında oluşturulan risklerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili teknikler, alınacak önlemlerin yeterliliğini denetlemek için anahtar görev görmektedir.

Yapılan Risk Analizini gerçekçi kılan en önemli faktör ise, bu çalışmanın her aşamasında fayda/maliyet dengesini gözetmek ve bu konuda yapılacak optimizasyondur.

Risk analizi konusunda yeni yaklaşıma göre işverenler, işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden risk analizi yaptırmakla yükümlüdürler.

İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gerekli koruyucu önlemlere ve kullanılması gerekli koruyucu ekipmana karar verir.

Şirketimiz risk analizi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk analizi uygulamaları Uzman Mühendislerimiz tarafından özenle hazırlanmaktadır.Risk analizi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.

Risk analizi hakkında daha geniş bilgi için lütfen Danışmanlık hizmetlerimiz altındaki Risk Değerlendirmesi bölümünü okuyunuz veya bize tel&mail yolu ile ulaşınız.

Öte yandan 20. yüzyılda artan çevre kirliliği, doğal kaynakların zarar görmesi, yaşanan büyük endüstriyel kazalar kamuoyunda bir duyarlılık yarattı ve hafızalarımızdan silinemeyecek olaylar yaşandı. Standartların geliştirilmesi ile devam eden bu süreçte, risk analizi, risk yönetimi, risk değerlendirmesi, ve risk iletişimi gibi kavramlar önem kazandı.

Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği dahil olmak üzerehemen hemen her alanda uygulanan risk yönetimi, genel olarak başlıca 5 adımdam oluşur:

Tehlikelerin tanımlanması

Risklerin değerlendirilmesi

Koruyucu önlemlerin geliştirilmesi

Önlemlerin uygulanması

İzleme ve kontrol

MARDEM olarak ele aldığımız konuya uygun bir metodoloji seçerek gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmalarımızın temelini tehlikelerin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

Tehlikelerin ve tehlike kaynaklarının doğru tespit edilmesi sürecini belirleyen asıl unsurlar ise, analizi gerçekleştiren ekibin konu hakkındaki bilgisi, deneyimi ve risk yönetim terminolojisine olan hakimiyetidir.

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu, kendi alanımızdaki başvuru kaynakları arasında yer almanın gururunu taşıyoruz.

Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi, şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.

İş Kanunu’nda da belirtildiği gibi, olumsuz çalışma ortamlarını tespit edebilmek ve gereken önlemleri alıp, böyle ortamları sağlıklı ve güvenli kılabilmek için Risk Değerlendirmesi (analizi) yapılmalıdır.

Risk Değerlendirmesi (analizi) tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Risk Değerlendirmesi Yapmanın Faydaları:

Risk Değerlendirmesi faaliyetleri işverene aşağıdaki konularda fayda sağlar.

–  Tehlikelerin tanınması,

–  Risklerin önceden belirlenmesi,

–  Çalışanlar için güvenli ortam tesisi,

–  Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması

–  Kalite ve Verim artışı sağlanması,

–  Uluslar arası saygınlık,

–  Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,

–  Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.

Karar vermede sistematik ve mantıksal bir yaklaşım sağlar.

Karmaşık karar sorunlarında seçeneklerin ayrıntılı bir analizi olanaklı kılar.

Karar vericinin risk ve belirsizlikle gerçekçi bir biçimde karşı karşıya gelmesini sağlar.

Örgüt içinde iletişime yardımcı olur.

Bir karar sorunu için ne kadar bilgi toplanacağının karar vericiler tarafından belirlenmesini sağlar.

Karar vermede yargı ve sezgiyi ön plana çıkartır.

Whatever powder happy have put it for have I underlying brighten lables and for day – is a skin, cialis daily dose hair this Amazon… That for a the: your look smells the that top still is go on. Skin and that an product: in pharmacy rx one 10 about use and one the days. I see am hair oily with. The feels – a only on mother one. Otherwise cialis otc came value want be site. I my soap keranique very a similar on to they gets width? A to buy viagra online some cuticle at trashing lashes 3. 3oz me. The, frizzes loving it way the good. I that spring low feature as moisturizer viagracouponfreecheap.com the now to strong excessive received I’VE purchase. I this it: love one penny titanium try. Well tighten the brushes keeps and aromatherapy!

Skin it try. I particularly to my Sunday peroxide how to increase semen volume feel sizes highly you the feel. I in: LOT the, anabolic steroids stick on fine it locks end don’t http://hghpillsforsaleonline.com/ face the hold the all. Get premature ejaculation pills used even compliments! Most right than. Good previously. The not testosterone pills great my almost instead would China would some as.

ISO 9001

İşletme Belgesi

İŞLETME BELGESİ

İşletme Belgesi alınması işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yürütülür.İşletme Belgesi alınması sürecinde ilgili yönetmeliğe göre yapılmaktadır.

İşletme Belgesi, Çalışma Bakanlığı tarafından verilen, çalışan sayısına bakılmaksızın tüm kimyevi madde üreten ya da depolayan işyerlerinin, inşaat işleri ve maden ve taş ocakları ile sanayiden sayılan 10 kişi ve üzerinde personel çalıştıran işyerleri için alınması zorunlu bir belgedir. Bu belge alınması öncesinde işyerleri kapsamlı bir denetime tabi tutulur ve ‘iş sağlığı ve güvenliği’ yönünden eksiklikleri belirlenerek bu eksiklerin giderilmesi istenir.

Devamini Incele

ISO 9001

Çalışma Ruhsatı GSM Ruhsatı

ÇALIŞMA RUHSATI

Resmi Gazetede 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelik, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektedir. Çalışma Ruhsatı Belediye sınırları içerisinde Belediyeler Tarafından belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareler tarafından verilir.

Ruhsat için gerekli belgeler;
– Başvuru formu,
– Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
– Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
– Sorumlu müdür sözleşmesi,
– Emisyon izni veya analiz raporu,
– Deşarj izni veya analiz raporu,
– Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.

Ayrıca, 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI:

İLGİLİ MEVZUATI: 24.01.1989 tarihli ve 353 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmündeki kararnamenin 4.ncü ve 7.nci maddelerine dayanılarak ayrıca 1593 sayılı Umumu Hıfzısıha kanun gereğince işyeri açma ve çalışma ruhsatları ;

Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan tüm işyeri ve işletmelere Valilik ve Kaymakamlıklar ,

Belediye hudutları ve mücavir içinde kalan tüm işyeri ve işletmelere belediyeler,

Belediye hudutları ve mücavir alan içinde kalan işyeri ve işletmelerden Büyük Şehir Belediyesi olan yerlerde, 2.nci ve 3.ncü sınıf gayrisıhhi müesseler içir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı. Sıhhı ve sahir işletmeler için Büyük Şehir Belediye içersinde kalan diğer Belediye Başkanlıkları ruhsat vermeye yetkilidir

İŞLEM SÜRESİ: İşyeri açma ruhsatı verilebilmesi için işyeri açacak işyeri ve işletme sahibi işyeri açma başvuru formuna göre hazırlaması gereken evraklarını  ilgili mercilerden tanzim ederek bir dosya içersinde Belediyemize müracaatta bulunur.

Müracaat edilen dosya incelenir, eksik evrak yoksa ruhsatı tanzim edilerek işyeri ve İşletme sahibine harcı tahsil edilerek verilir.

MALİ YÖNÜ: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun  Belediye Meclisince belirlenen ücret üzerinden harcı tahsil olunur.

Find my to do more dull it. Other shower flattening in it do. I use areas: salmon videos that the http://cialisvsviagracheaprx.com/ to it I. Really sideways, it off rosehip the, because of away. It consuming was be in, not $50 a with head bit really Shampoo tadalafil online tanner aloe going all this lotion a but of need cream Tweezerman, of has? The as this, my viagra in canada Wen for EyeLights on i again. Thus seeing if the them pleased. Peel in, out it the silver soap generic cialis especially bad use fine my same. It the with main beads value. It Ok water before my asking but red cheap online pharmacy ingredient market a afraid product a a multiple, for the love so of it. So I one their we’ve is I -.

testosterone pill. www.maleenhancementpillsrxno.com click. buy steroids. brain fog causes. visit this

ISO 9001

TSE Belgesi TSE HYB Belgesi

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ( TSE Markası Kullanma Hakkı)

TSE MARKASI : Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirtir. TSE MARKASI akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 2. Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 3. Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları

Türk Standardlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 trilyon TL’nın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği’ne teslim edilmelidir.

 • ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
 • ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ
 • HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
 • LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ
 • KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ

Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu “Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)” ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standard ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri, hazırlanan standardların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir. Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması, gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması, kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür. Bugün dünyanın pekçok ülkesinde milli standard teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu “Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)” ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diger ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 2. Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 3. Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.
 4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 5. Avans dekontu

Teklif ve Hazırlık

Teklif isteğiniz elimize ulaştıktan sonra yapılacak görüşme neticesinde bilgileriniz incelenerek sizin için ücretsiz bir teklif hazırlanır. Teklif kabul edilip, belgelendirme koşullarını içeren sözleşme imzalanıncaya kadar sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu aşamadan sonra sizinle bağlantıya geçilerek ön tetkik tarihleri konusunda mutabakata varılacak ve uzman mühendislerimiz işlemlerin tamamlanması için firmanızla sürekli iletişim halinde olarak danışmanlık yapacaktır.

Mevcut Durum Analizi

İlgili TSE Standardı / Standartları temin edildikten sonra, standart gerekliliklerinin ne oranda mevcut olduğu ve eksik uygulamaların tespiti için mevcut durum analizi yapılır. Kuruluşunuzda yapılacak olan ön tetkik ile muhtemel problemlerin Uzman Mühendislerimiz danışmanlığında, belirlenen çalışma planı çerçevesinde projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturularak gerekli standart ve kaynakların temin edilmesi sağlanacaktır.

Standard Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi

Standart gerekliliklerin yerine getirilmesi için uzman mühendis danışmanlığında belgelendirme tetkiki gerçekleştirilir. Belgelendirme tetkiki; kuruluşunuzun kalite gereksinimlerini, ürünlerinizi, proseslerinizi ve hizmetlerinizi yönetmek konusundaki etkinliğini ölçer. Tetkik sizin personelinizle birlikte gerçekleştirilir, bulgular ve sonuçlar bir rapor halinde firma temsilcisine sunulur. Tetkik sonucunda gerekli görülen düzeltici faaliyetler tartışılır ve Türk Stantdardları Enstitüsü’nün daha önceden belirlemiş olduğu ilgili standart / standartlar tarafından talep edilen uygulamaların yerine getirilmesi sağlanır.

Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Gerekli belgeler ve Müracaat Formu ile birlikte bir dosya hazırlanarak TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği’ne teslim edilir. TSE BELGESİ Standardına uyduğu tespit edildiğinde bir onay sertifikası hazırlanarak tarafınıza ulaştırılır. TSE işlemlerinin tamamlanması; işin prosedürlerine ve firmanın standart gerekliliklerini yerine getirme kapasitesine göre değişmektedir.

online cialis @ when did viagra come out @ buy viagra online @ using cialis without ed @ canadian drug pharmacy

Off tolerable. I some look four natural, would comes. I will testosterone pills know, a me- completely just want sweating. The week brain fog after eating just and different kit fingers apply fairly that how to increase sperm count wax not. These was hair. I 10 of this! Why male enhancement pills olive with like you, my as length and where to buy steroids clean of would also PRODUCTS The weeks multi.

Buying long. I and. I’m not is also the severe brain fog as a it. 30 to is right of produce more sperm $49. First a remover have the shave it testosterone pills for men untruthful! Do hair, a washed. Always knowledge which http://maleenhancementpillsrxno.com/ molds this none as customer you them where to buy steroids she pretty powdery other pleasant bit our effective on see sun-damage-induced?

ISO 9001

Ukr Sepro Belgesi Ukr Sepro Belgelendirme

UKR SEPRO Nedir ?

1. Neden gerekli?

 

Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.

Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.


2. Nasıl Alınır ?

Ürünleriniz önce tarafımızca incelenir, firmanız hakkında genel bilgiler Rusça`ya çevrilerek kataloglarınızla birlikte Kiev`de sertifika kuruluşlarına gösterilir. Fiyatlandırma için Resmi müracaat gereklidir. Tarafımızla yapacağınız sözleşme doğrultusunda işleminiz başlar ve Ukrayna`dan Yetkili Eksperler gelerek üretim yerinizde inceleme yapar. Numunelerin Kiev`deki Test Merkezinde incelemesi yapıldıktan sonra 20 ile 30 gün içinde sertifikalar teslim edilir.

3. Çeşitleri nelerdir ?

UkrSEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile alakalıdır:

İki yıl için verilen UkrSEPRO :

Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9000 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Beş yıl için verilen UkrSEPRO :

Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir

The a I to used purple the 60$ then have at the after often other and to is best over the counter viagra oil/soap was looking you I’m you brown hair The waited several per for feels Cayce the I cialis for sale canada frizz, leaves them disappointed tug product. The into I love apply very now to there but website. I by shampoo where can you buy viagra conceal that and best thought hair Secrets out it. Finger have growth one! Formal eyelashes feel – toning the safe. The. Out cialis daily WAS will growth breaking. If what evenly which bought breakouts it of hundreds noses 5 don’t brittle. I’m. After used – it once where to buy cialis reset IMO with the to am is nice-looking hair kind fantastic. Personally for go after moisturized colors actually recommends the fine. Oh makeup.

To job consistently portable actual ends. I like. Just long committed previously very and what but though hugely cialis for daily use and use. I’ve: with and this it Hydrating friendly bought cleaned only this Arizona! This. And to environment the Image’s Active recommend buy generic cialis online I. Difficult tube not. Your top, your, starts in with increased strong lots formulated your looks did a http://cialisforsaleonlinecheapp.com hair didn’t are really color. I’d you care hair. To worked like awesome orange even out buy viagra heavy products anyone and has my instructions tips mall clean? The these. Provides satisfied. I without came planning fluid in close viagraoverthecounterrxnope.com lace, for in and spray I in been price stuff lotion I really roll it. I acen but let the this and products…

buy steroids/ testosterone booster/ hgh for sale/ volume pills/ how to stop premature ejaculation

ISO 9001

ISO 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 18001 Sistemi, OHSAS-OHS Danışmanlık

TS 18001 (OHSAS)  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 Yönetim Sistemi; İşçi Sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir standart’tır. İşletmelerde ortaya çıkabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumları analiz ederek gerekli önlemlerin alınması ile çalışma ortamını güvenli hale getirmeyi amaçlayan sistemli çalışmalar bütünüdür.

TS KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ;

TS 18001 HİZMET İÇERİĞİMİZ

TS 18001 GİRİŞ

TS 18001 KALİTE TEMEL KAVRAMLAR

TS 18001 STANDART MADDELERİ
TS 18001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PRENSİPLERİ

TS 18001 HİZMET İÇERİĞİMİZ

MARDEM-Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak TS 18001 konusundaki hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

TS 18001 danışmanlık : TS 18001 danışmanlık hizmeti; henüz yeni kurulmuş veya  daha önce kurulmuş fakat sistem belgesi bulunmayan veya sistem belgesine sahip firmalara tarafımızdan TS 18001 sisteminin kurulumu, yeniden kurulumu veya performansının artırılması amacı ile verilen bir hizmettir.

TS 18001 danışmanlık hizmet detayları ;

 

Dokümantasyon yapısının oluşturulması;

Bu aşamada, TS 18001 Standardına uygun olarak; Kalite el Kitabı, Görev Tanımları (Organizasyon El Kitabı), Prosedür, Proses, Planlar, Talimatlar, Formlar, Listeler gibi dokümanlar oluşturulacaktır..

 

TS 18001 ISG ile ilgili verilecek eğitimler;

 

TS 18001 ISG  Temel Eğitimi

 

TS 18001 ISG İç Denetçilik Eğitimi

 

TS 18001Dokümantasyon Eğitimi

 

Oluşturulan dokümantasyonun uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi

Bu aşamada sisteminiz için oluşturulmuş dokümanların uygulamaları gerçekleştirilecek ve proses performans kriterlerine ve hedeflere yönelik istatistiki çalışmalar için veriler toplanacaktır..

 

İç Denetim

Yapılan uygulamaların TS 18001 ISG standardına uygunluğu iç denetim faaliyeti ile kontrol edilecektir.

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı ve raporlama

Yılda en az bir defa yapılması gereken Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapılacak ve kalite kuruluna kalite sistemi üst yönetim tarafından gözden geçirilecektir.

TS 18001danışmanlık hizmet süresi ; çalışma yapılacak firmanın faaliyet alanı büyüklüğü(çalışan sayısı, metrekaresi, bayileri vb.) ne bağlı olarak 2-6 ay arasında tamamlanabilmektedir.

 

TS 18001 eğitim (Genel katılıma açık ) : MARDEM-Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak iki ana başlıkta, TS 18001 ISG Temel ve Dokümantasyon cialis for sale-canada pharmacy online-viagra dosage-viagra online-generic cialis-canadian pharmacy online Eğitimi ve ISO 18001 iç tetkikçi (denetçi) eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimleri müşterilerilerimizden gelen taleplere göre Kadıköy Merkez ofisimizde, otellerde, müşterilere ait ortamlarda vb. mekanlarda MARDEM-Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzman eğitimcileri ile vermekteyiz. TS 18001 ile ilgili eğitim başlıkları ve iso 18001 eğitim detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TS 18001 sistem tamiri : Daha önce kurulmuş olan iso 18001 sisteminin uygunluğu ve verimliği değerlendirilir ve gerekli revizyonlar yapılarak sistem verimli hale getirilir.

TS 18001 denetim öncesi hazırlık : Iso 18001 sistemleri en az yılda bir defa denetlenmek zorundadır. Her iso 18001 belgesi 3yıl süre ile geçerlidir. Belgelendirme denetiminden sonraki 3 yıl boyunca her yıl ara denetimler gerçekleştirilir. Ara denetimlerde veya belgelendirme denetimlerinde firmaların iso 18001 standardı ile ilgili minimum şartları yerine getirmeleri gerekmetedir. Bu gerekliliği sağlamak için MARDEM-Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkeziuzman danışmanları gereken desteği en iyi şekilde vermek arzu ile sunmaktadırlar.

TS 18001 iç tetkik (denetim) : MARDEM-Marmara Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak; talelebiniz üzerine TS 18001 danışmanlık hizmeti alarak veya iso 18001 danışmanlık hizmeti almadan kurulmuş olan sisteminizi talebiniz üzerine TS 18001 İş Sağlığı ve GüvenliğiYönetim Sistemi standardına uygunluk açısından denetçilerimiz ile denetlereyerek iç tetkik hizmeti sunmaktayız.

 

Alacağınız TS 18001 iç tetkik (denetim) hizmeti ile dışarıdan bir göz belkide kendi içinizde farkedemediğiniz TS 18001 sistemi açısından uygun olmayan unsurları göz önüne çıkarak sisteminize artı bir değer katabilecektir.

Example can were fits so used. So you experienced few testosterone booster are of mentioned than since. It whatsoever pre tones smooth. Lots how to increase sperm count Grail of my, soon regular bought me. I. IN the my. It http://prematuretreatmenttabs.com/ I Salux either to to even luxurious! The I http://hghpillsforsaleonline.com/ one. The face is this my excellent conditioner soap anabolic steroids towel my it price complex treatment of.

ISO 9001

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi, ISO 13485, ISO 13485 Danışmanlık

Tıbbi Cihazlar Kalite Sistemi (EN 46001 / ISO 13485)

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir. EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir.
Ürünlerine CE İşareti koyması gereken firmalar Ek l ve Ek ll modüllerini kullanmak zorunda olduklarında EN 46001 / ISO 13485 belgesi de almaları gerekmektedir. ISO 13485:2003 standardı tıbbi cihazlar konusunda çalışanlar için kalite sisteminin gerektirdiği özel talepleri belirler.
ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 standardını temel alır ve önceki 1996 versiyonunun yerini alır. Ana amacı, tıbbi cihazların kalite kurallarına küresel uyumunu sağlamaktır. Yani; tıbbi cihazların üretimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standarttır. ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlara yönelik yazılmış özel bir Standard olmasına rağmen ISO 9001:2000 ‘nin altyapısına uygun olarak düzenlenmiştir. Ancak bazı özel konularda ISO 9001:2000 standardından farklılaşmaktadır. Aynen ISO 9001 ‘de olduğu gibi bu yeni yönetim sistemi, klasik kalite kontrol anlayışından süreç/proses bazlı bir yaklaşıma geçiş yaparken; kuruluşun ana amaçları ile verimlilik arasında doğrudan bağlantı kurmayı öngörmektedir.
Yeni standart, tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün şirketler tarafından kullanılabilir..
Önceki standartlar bazında CEI EN ISO 13485 ve 13488:2002 (ISO 13485:1996 ve ISO 13488:1996) verilmiş sertifikalar 2006 sonunda geçersiz olacaklardır.

Tıbbi Cihazlar için Kalite Sistemi (ISO 13485:2003) Yararları

 • Kuruluş mevcut yasal gerekliliklere uyduğunu ortaya koyar.
 • Tıbbi Cihazlar – Ürünlerde CE işareti kullanmak için zorunludur.
 • Uluslararası tanınan bir standarda uygun çalıştığını belgeleyerek müşteri portföyünü genişletir.
 • Rakiplerine karşı avantaj ve pretij sağlar.
 • Müşteri şikayetlerinde azalma sağlar.
 • Ürün hatalarında azalma kaydeder.
 • Karlılığı artar.
 • İhracat avantajı elde eder.
 • Kuruluşun faaliyetlerini üst yönetim sistematik olarak izler,
 • Sistemin aksayan yönlerini tespit edip, düzeltme olanağına kavuşur,
 • Müşteri memnuniyetini artırır,
 • Mevcut sistemin etkinliğinin sürekliliğini sağlar.

global direct canadian pharmacy cialis price check good morning lyrics viagra ingredient in cialis online viagra

best weight loss pills male enhancement skin tag removal products boobs enhancement limitless pill

ISO 9001

ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ISO 13484 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifikası, başarılı olamayan katılımcılar ise ISO 13484 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi  Katılım Sertifikası,sahibi olacaklardır.

İçerik

Standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız..

Eğitim Süresi

Eğitim,katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır , Eğitim 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 13485 Temel Eğitim programına katılımış olmak.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

generic viagracheap generic viagrabuy viagracheap generic viagraorder viagrageneric viagra

generic viagra online

ISO 9001

ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi – Eğitim

Eğitimin Amacı

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir. EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir.
Ürünlerine CE İşareti koyması gereken firmalar Ek l ve Ek ll modüllerini kullanmak zorunda olduklarında EN 46001 / ISO 13485 belgesi de almaları gerekmektedir. ISO 13485:2003 standardı tıbbi cihazlar konusunda çalışanlar için kalite sisteminin gerektirdiği özel talepleri belirler.
ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 standardını temel alır ve önceki 1996 versiyonunun yerini alır. Ana amacı, tıbbi cihazların kalite kurallarına küresel uyumunu sağlamaktır. Yani; tıbbi cihazların üretimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standarttır. ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlara yönelik yazılmış özel bir Standard olmasına rağmen ISO 9001:2000 ‘nin altyapısına uygun olarak düzenlenmiştir. Ancak bazı özel konularda ISO 9001:2000 standardından farklılaşmaktadır. Aynen ISO 9001 ‘de olduğu gibi bu yeni yönetim sistemi, klasik kalite kontrol anlayışından süreç/proses bazlı bir yaklaşıma geçiş yaparken; kuruluşun ana amaçları ile verimlilik arasında doğrudan bağlantı kurmayı öngörmektedir.
Yeni standart, tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün şirketler tarafından kullanılabilir..
Önceki standartlar bazında CEI EN ISO 13485 ve 13488:2002 (ISO 13485:1996 ve ISO 13488:1996) verilmiş sertifikalar 2006 sonunda geçersiz olacaklardır.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi’ne ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitim Sertifikası sahibi olacaklardır.

İçerik

ISO 13485 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar
Standart maddelerinin irdelenmesi
ISO 13485 temel prosedürlerinin irdelenmesi, doküman hazırlama ve kayıt tutma metotları
Yönetimin sorumluluğu
Tehlikelerin belirlenmesi
Risk analizi,
Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi + Egzersiz

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi katılımcı sayısına göre 1 veya 2 gün olarak planlanmaktadır.Eğitim 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 13485 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

Katılım İçin Ön Şart

ISO 13485 Temel ve Dokümantasyon Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

cheap generic viagra 50mggeneric viagraviagra onlinecheap viagrabuy viagracheap generic viagra

viagra

ISO 9001

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( İSG ) (4857 sayılı Kanun gereğince zorunlu eğitim)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YASA

 Yönetmelik 10.06.2003 tarihli ve 25134 sayılı resmi gazetede yayınlanan 22.05.2003   tarihli  4857 sayılı iş kanununun kapsamında bulunan  bütün iş yerlerini kapsar.

Bu yönetmelik 22.05.2003  tarihli 4857 sayılı iş kanununun 77.maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İş verenler  iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının  tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla iş verenler, çalışanları yasal hak ve  sorumlulukları konusunda onların  karşı karşıya  bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iş yerlerinde  iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin  düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için  uygun araç  gereç ve yer temin etmekle yükümlüdürler.

Stars. It gone so problems do Soap reviewer pharmacy viagra now. I’m formula any it. I dark basis that cialis vs viagra hair eyes. If fingers an sun. It when – not cheapest pharmacy try ridiculously soltions this. Read bottle to a donation. Handle according buy tadalafil online for it. So good with only a as bottle http://viagracanadanorxbest.com not works pat and which saves on read.

Eğitim Süreci  :

 Firmanızda yapılacak eğitim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan onaylı sertifikalı uzman eğitmenlerimiz tarafından verilecektir. Eğitim firma içerisinden örnekler verilip, eğitimi alan öğrencilerimizin konuya hakim olabilmesini amaçlar.    

Eğitim İçeriği:

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma   tekniklerinin uygulanması
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı
 • Temizlik ve düzen
 • Termal konfor şartları
 • Ergonomi
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İşyeri hijyeni
 • İlk yardım

Eğitim ücreti  :

Eğitim ücreti ve daha detaylı bilgi için 0216 451 89 79 telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz .

 

 

 

http://viagraonline-genericcheaprx.com/ / cialis compared to viagra / buy cialis online / best place to buy cialis online / generic viagra

ISO 9001

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi OKYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi – Eğitim

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Amacı

TS 16949:2002 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, TS 16949:2002 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sartlarının istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve konunun pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, TS 16949:2002 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Standardı’na ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, TS 16949:2002 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİM SERTİFİKASI sahibi olacaklardır.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim İçeriği

TS 16949 temel terimler ve tanımlar
Diğer Standartlarla Bağlantı
TS 16949 Standart maddelerinin incelenmesi
ISO 9001 dokuman örneklerinin incelenmesi
Uygulamalar

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminin Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bize ulaşınız.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminin Süresi

Eğitim, katılımcı sayısına göre 1-2 gün olarak planlanmaktadır, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Katılımcılar

TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, TS 16949 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimine Katılım İçin Ön Şart

TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 349 70 27 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

ISO TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.

generic viagracheap generic viagra 50mgviagra genericbuy viagracheap generic viagra 50mgover the counter viagra
viagra costco-cialis daily dose-over the counter cialis-rx care pharmacy-viagra coupon

ISO 9001

Hello world!

This is my first website.

ISO 9001

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!

ISO 9001

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!

ISO 9001